• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Replotbron är för invånarna i Kvarkenområdet lika viktig som Högakustenbron.

05 september 2017
Kommun & demokrati

Lystra - gemensam utveckling av världsarvet

Höga Kusten bildar tillsammans med Kvarkens skärgård i Finland en geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. För att utöka samarbetet och öka kunskapen om vårt gemensamma område går vi nu med i projekt Lystra.

"Lystra – upplysning och upplevelser i världsklass" är ett treårigt projekt (2018-2020), som syftar till att ge aktörer i regionen både fördjupad och lättillgänglig kunskap om världsarvet. Genom ökad kunskap ökar förståelsen för hur man kan nyttja området på ett hållbart sätt.

För besökare ska projektet leverera intresseväckande informationsmaterial, som lockar till nya besök och ger en minnesvärd upplevelse.

Politiskt beslut
Ärendet om att delta i Lystra var uppe idag som en punkt vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. AU förslår nu att Kommunstyrelsen ska bejaka Kramfors kommuns medverkan i projektet. Deltagandet innebär att vi under projekttiden bidrar med 150 000 kronor (50 000 kr/år). Samhällsavdelningen får i uppdrag att samordna projektet.

Budgeten för hela projektet, som ägs av Forststyrelsen i Finland, är cirka 12 miljoner kronor. Finansieringen är ännu inte helt klar; man planerar söka medel från Interreg V-A Botnia Atlantica-programmet.

Andra aktörer som deltar är Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Geologiska forskningscentralen, Svensk Geologisk undersökning, Geodata-centralen och Världsarvet i Kvarken rf (finländska världsarvskommuner).

- Projektet berör ett viktigt område och samarbeten är alltid värdefulla. Om all finansiering går i lås är det naturligt för Kramfors kommun att delta i utecklingsarbetet, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Staffan Östman
Chef samhällsavdelningen
0612-803 07
staffan.ostman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.