08 december 2017
Kommun & demokrati

BAS besparing fortsätter nästa år

BAS-nämnden gick in i år 2017 med en budget i obalans. Trots att många beslut om åtgärder tagits har det inte varit tillräckligt, utan underskottet har tyvärr ökat. Även 2018 kommer att präglas av uppdraget att få resurser och behov att mötas.

– Inför 2018 har vi ett minus på drygt 43 miljoner kronor att tampas med, säger Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnens ordförande Jonne Norlin (S).

Utgifterna ökar mer än intäkterna
Under lång tid har BAS-förvaltningen och dess nämnd jobbat hårt med att anpassa sin mångfacetterade verksamhet efter den ekonomiska ram som man fått. Behoven och därmed utgifterna har i många fall ökat, vilket medfört att effekten av de förändringsbeslut som tagits under det gångna året blivit mindre än beräknat.

Målmedvetet arbete
I mars 2017 fattade BAS-nämnden beslut om att arbeta enligt en speciellt framtagen handlingsplan. Den omfattade en mängd olika förslag på åtgärder.

Månad för månad har utredningar med konsekvensanalyser gjorts, allt med medborgarens bästa i minne. Beslut har fattats och åtgärder vidtagits.

Vid årets sista möte (7 december) fanns två ärenden på agendan:

  • Dra in enhetschefstjänsten för högre utbildning
    Nämnden beslutade att inte återbesätta tjänsten som enhetschef för högre utbildning, det vill säga Träakademien och Yrkeshögskolan Höga Kusten. Tjänsten kommer att bli vakant från 1 december, men blir alltså inte föremål för rekrytering. Frågan ska även behandlas i KSau, som är den instans som beslutar i organisationsfrågor på ledningsnivå.

  • Inleda upphandling av matdistribution inom hemtjänsten
    Kostenheten har fått i uppdrag av BAS att utreda kostnader och konsekvenser med att distribuera mat med glesare intervaller till hemtjänstens brukare.

    Ett förslag är att flytta all hantering av matlådor till centralköket i Kramfors (Kvarnbacken) och där använda sig av en ny produktionsmetod som medför längre hållbarhet. Det hela blir dock omöjligt att genomföra eftersom den lokalanpassning som behöver göras för att klara produktionen skulle kosta cirka 20 miljoner kronor, enligt kostenheten.

    Det är dock möjligt att det finns leverantörer som skulle ha ett intresse för denna produktion. Förvaltningen får därför i uppdrag att inleda upphandling av matdistribution till personer i ordinärt boende.

Ta ansvar trots svåra beslut
Ett stort antal utgångspunkter och en mängd överväganden har legat till grund för den nya handlingsplanen. Inte minst viktigt är det att klargöra de bakomliggande behov och nödvändiga strukturer som skapar förutsättning för en fungerande verksamhet. 
 
– Samtidigt som vi fattar beslut om indragningar och ekonomiska åtstramningar ska vi möta medborgarnas behov av stöd, vård, omsorg och utbildning, säger Jonne Norlin.

Kramfors kommun har en åldrande befolkning med förhållandevis höga ohälsotal och andra socioekonomiska faktorer, som påverkar behov och kostnader. Att gå in i ett nytt år med ett underskott på 43 miljoner kronor är tufft. Många av de beslut som ska fattas framöver vet Jonne Norlin kommer att bli kännbara.
 
– Men jag försäkrar att nämnden tar sitt ansvar och på alla sätt försöker bidra till lösningar. Vi har minst 25 tidssatta åtgärder och utredningsförslag att ta ställning till.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.