07 februari 2018
Kommun & demokrati

Mer välfärd för pengarna

500 miljoner kronor – det är summan av de varor och tjänster vi anskaffade år 2016. Nu förtydligar vi våra mål och förhållningssätt i en ny riktlinje som skärper kraven ytterligare på god ekonomisk hushållning, sparsamhet och effektivitet. Det i sin tur ger mer välfärd i kommunen.

De nuvarande riktlinjerna från år 2015 revideras i ett nytt förslag som syftar till att säkerställa att

• vi följer lagstiftningar samt våra egna ställningstaganden när det gäller miljöhänsyn, sociala och etiska krav samt arbetsvillkor
• varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till bästa kostnad
• tjänster och entreprenader upphandlas med det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt lagen om upphandling.

De nya riktlinjerna förtydligar också vilka ansvarsområden som tillhör kommunstyrelsen, enskilda nämnder, avdelningar, enheter och bolag samt upphandlingsenheten. Därutöver tydliggörs också på vilket sätt direktupphandlingar ska genomföras med hjälp av e-avrop.

– Riktlinjen är ett bra stöd när vi arbetar vidare mot våra mål när det gäller god ekonomisk hushållning och mer välfärd i vår kommun, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta riktlinjen.

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 01
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.