28 mars 2018
Kommun & demokrati

Torroms förskola finns nu
i tidigare skolbyggnaden

Förskolan i Torrom flyttar till före detta skolan, vi förbereder för nya förskoleplatser i Ullånger och har en ny riktlinje för nattis. Tre av de ärenden som Barn-, kultur och utbildningsnämnden beslutade om igår handlade om barnomsorg.

Att förskolan i Torrom ska flyttas till den nedlagda skolan är ingen nyhet, det har vi skrivit om tidigare. Eftersom det råder brist på förskoleplatser i Noraström har förvaltningen haft i uppdrag att se över hur kommunen på bästa sätt bemöter det ökade omsorgsbehovet. Faktum är förskolan redan är installerad i sina nya lokaler.

– Jag var på besök förra veckan och det kändes väldigt roligt. Intressant att ta del av nuläget, men även att lyssna av de tankar som finns för framtiden. Det händer mycket positivt i Noraström, säger BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Behov av platser i Ullånger
Om man tittar i spåkulan för framtiden finns även behov av fler förskoleplatser i Ullånger. Förvaltningen har undersökt möjligheterna att bygga ut förskolan och även införliva nattisverksamhet i den (barnomsorg på kvällar, nätter och helger).

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en utbyggnad kan ske inom detaljplanen. Nuvarande tillagningskök klarar dock inte en utökning, ska antalet lagade portioner per dag öka måste köket byggas om.

– Vi är ute i god tid med detta. Vi vet att det år 2016 föddes 17 barn i Ullånger, många av dem är äldsta barnet och får sannolikt syskon. Naturligtvis måste vi vara förberedda på ett ökat tryck, säger Thomas Näsholm.

BKU-nämnden gav förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta vidare med en lösning samt äska investeringsmedel för åtgärderna.

Riktlinje för nattisomsorg
Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg när förskola eller fritidshem inte är öppna. Omsorgen kallas nattisverksamhet och erbjuds från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Under 2017 har nattis behandlats av BKU-nämnden vid tre tillfällen. Förvaltningen har nu arbetat fram en riktlinje för hur omsorgen ska gå till. I och med att den ny antogs igår upphävdes den gamla.

– Vi tog också beslut om en ny organisation, som ska träda i kraft när lämplig lokal är tillgänglig och personal rekryterad. Preliminärt sker detta under höstterminen 2018.

De familjer och den personal som berörs kommer att få mer information inom de närmaste veckorna.

Uppdaterad: 2018-03-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.