08 maj 2018
Kommun & demokrati

Ekonomi i obalans kräver åtgärder

Vår ekonomi befinner sig i ett svårt läge. Prognosen efter februari månad visar ett minus mot budget på drygt 52 miljoner kronor. Därför intensifierar vi nu arbetet och vidtar åtgärder för att reducera våra kostnader.

Inköps- och anställningsstopp införs med omedelbar verkan för samtliga förvaltningar och verksamheter. Samtidigt förstärks kommunstyrelsen i sin roll med en analys- och omställningsgrupp som leds av kommunchefen.

– Verksamhet som följer av det grundläggande kommunala uppdraget måste prioriteras och ska givetvis upprätthållas i vanlig ordning, poängterar Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) samt bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) har arbetat fram handlingsplaner och redan fattat många beslut för att skapa balans i budget. Nu behöver arbetet intensifieras ytterligare för att anpassa verksamheterna och därmed uppnå balanskraven för innevarande och kommande år.

– Vi kommer att fortsätta att följa upp utfallen månadsvis och agera så att vi återställer underskottet inom tre år, avslutar Jan Sahlén (S).

Budget för 2019 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget.

Läs mer
Årsredovisning 2017

Om handlingsplaner och ekonomiska beslut:

Beslut enligt BAS handlingsplan – 29 mars 2018

BAS beslut för en bättre ekonomi – 2 februari 2018

Nya beslut enligt BKUs handlingsplan – 12 december 2017 

Uppdaterad: 2018-05-16 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.