22 maj 2018
Kommun & demokrati

Demokrati och samarbete mot våld och extremism 

Våldsbejakande extremism är ett område som berör hela samhället – det handlar om hot mot vår demokrati och människors liv och hälsa. En handlingsplan för vår kommun initierar och aktiverar förebyggande arbete för att stärka och främja vår demokrati. 

Målet är att stärka demokratin, motverka att personer ansluter sig samt underlätta för personer att lämna miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Den nationella strategin mot våldsbejakande extremism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på området, nationellt och internationellt, är grunden i handlingsplanen. Arbetet delas in i tre områden; förebygga, förhindra och försvåra. Kommunernas uppdrag är att arbeta förebyggande.

En trygg och fri plats

Den lokala handlingsplanen tydliggör den övergripande inriktningen och fördelar ansvar och uppgifter för vårt arbete mot våldsbejakande extremism.

I ansvaret ligger exempelvis att alltid ha en aktuell och uppdaterad lägesbild samt att kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning. Därutöver ska samarbete givetvis ske både internt och externt med olika aktörer, exempelvis polis och civilsamhället.

– Målet är att Kramfors kommun blir en plats utan inslag av våldsbejakande extremism och andra intryck som hotar och begränsar våra demokratiska möjligheter och rättigheter, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Barn och unga – särskilt viktiga

Utbildningsinsatser prioriteras till de medarbetare som har nära kontakt med kommunens medborgare. De som arbetar med barn och unga är särskilt viktiga, exempelvis skolpersonal, pedagoger, integrationspersonal, ungdomsledare och socialsekreterare.

Elisabeth Svanberg, folkhälsosamordnare vid Kramfors kommun, är den som tagit fram planen i samråd med bland andra kommunens säkerhets- och telecomstrateg samt socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Omvärldsbevakning och dialog för delaktighet

En nulägesbeskrivning som uppdateras löpande och i takt med omvärlden är ett exempel på samarbete mellan lokala och nationella myndigheter, organisationer och medborgare.

– Tillsammans med kommunledning, politiker och medborgare fortsätter vi att utveckla demokratin genom att skapa delaktighet både internt och externt, till exempel genom interna möten, medborgardialoger och i forum för ungdomsdemokrati, säger Elisabeth.

Rörelser som främjar våld

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. På individnivå handlar det om personer som använder våld som medel för att uppnå ett visst syfte eller personer som stödjer andra som begår våld. Begreppet avser både religiösa och politiska miljöer; vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Handlingsplanen för våldsbejakande extremism antogs vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2018.

Läs mer

Den 1 januari 2018 inrättades Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet. CVE arbetar förebyggande för att samla och dela kunskap, nationellt som lokalt. CVE har också en stödfunktion för dem som är yrkesverksamma i frågan.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-11-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Elisabeth Svanberg
Folkhälsosamordnare
0612-801 92
elisabeth.svanberg@
kramfors.se

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande 
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.