22 maj 2018
Kommun & demokrati

Skrivelse för tidigarelagd trafikplikt Kramfors - Arlanda

Nextjets konkurs förra veckan har skapat förvirring och tråkigheter över hela landet. Region Västernorrland riktar därför en rad önskemål till Trafikverket i en skrivelse. Något vi ser som positivt.

– Det är oerhört viktigt att regionen uttalar sig om Höga Kusten Airport. Som kommun arbetar vi naturligtvis redan med frågan, säger Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande (S) och tillägger:

– Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår region.

Skrivelsen, som är riktad till Trafikverkets generaldirektör Lena Eriksson och undertecknad av regionrådet Erik Lövgren, ser ut så här:

Flygtrafiken Kramfors - Arlanda behöver återupptas

Flygtrafiken Kramfors - Arlanda behöver återupptas Höga Kusten flygplats står helt utan flygtrafik sedan flygoperatören Nextjet förra veckan försattes i konkurs. Kramfors och Sollefteå kommuner är gemensamt huvudmän för Höga Kusten Airport och erhåller driftbidrag via Regional transportplan för Västernorrland.

Trafikverket beslutade den 16 mars 2018 om allmän trafikplikt för linjen Kramfors - Arlanda. Trafikplikt ska enligt beslutet gälla från oktober 2019 då Trafikverkets nya flygtrafikavtal planerades träda ikraft. Nextjets konkurs förändrar förutsättningar för detta.

Region Västernorrland är som regionalt utvecklingsansvarig och länsplaneupprättare, måna om att flygtrafiken vid Höga Kusten flygplats åter etableras. Vi hemställer därför att Trafikverket tidigarelägger tidpunkten för trafikplikt så att flygtrafiken Kramfors - Arlanda snarast kan komma i gång, samt under mellantiden tillser att resenärer från Sollefteå och Kramfors kan resa till Sundsvall-Timrå flygplats.

Med vänliga hälsningar

Erik Lövgren
Regionråd

 

Läs skrivelsen som pdf Pdf, 78.6 kB.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens
ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.