04 september 2018
Kommun & demokrati

Ridhus med värme – start för upphandling

Nu påbörjar vi upphandlingen av ett varmbonat ridhus till Kramfors ridklubbs anläggning i Björknäs. I upphandlingen ingår ett stall som svarar upp mot det antal hästar som krävs när verksamheten byggs ut samt tillgänglighetsanpassning. 

– Kramfors ridskola har en bred verksamhet som skapar god livskvalitet oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Satsningen är ett resultat och en konkretisering av vårt arbete med jämställdhet och hälsa, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya ridhuset ska vara isolerat och hålla minst +10 C för att erbjuda ryttare och personal en bra miljö att vistas i. Värmekällan blir bergvärme. Därutöver anpassas tillgängligheten i ridhuset och stallet för allas behov.

Vinterkylan – ett problem

Det ridhus som används idag saknar isolering och uppvärmning. Kylan blir påfrestande under vintern för både ryttare och personal. Seniorryttare och ryttare med funktionsvariation måste därför avstå från sin träning när vädret blir för bistert. För personal som vistas stor del av sin tid i ridhuset är kylan ett arbetsmiljöproblem. Investeringen i ett varmbonat och tillgänglighetsanpassat ridhus med stall beräknas till 23 miljoner kronor och löper över tre år.

– Representanter från ridklubben har bidragit med kunskap under hela processen och vi har noga övervägt deras synpunkter och önskemål. Medel finns avsatta i vår investeringsbudget för de tre åren.

Bred verksamhet för gemenskap och hälsa

Antalet lektioner och träningar vid ridskolan har ökat betydligt under de senaste tio åren – från 200 till 350 uppsittningar i veckan. Dressyr, hoppning, teori, markarbete, föreningsteknik och ledarskap samt lek och lär för de allra yngsta står på ridskolans schema. Ett drygt tiotal klubbtävlingar och regionala tävlingar anordnas regelbundet där ryttare från hela vår kommun och flertalet långväga gäster deltar.  Klubben har idag 397 medlemmar, varav 38 är licensierade tävlingsryttare som deltar i lokala, regionala och nationella tävlingar.

Ridning för ryttare med funktionsvariation är ytterligare ett område som utvecklats avsevärt. Ridskolan har ett gott samarbete med särskolan i vår kommun. För den som har en funktionsvariation är det extra viktigt att hålla igång kroppen. Då är ridningen en effektiv träning för öka cirkulation och muskelstyrka. Ett trettiotal ryttare från särskolan och daglig verksamhet tränar på ridskolan, några av dem flera gånger i veckan.

Ridskolan samarbetar även med MSB och Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen och utbildar deras personal i djurräddning och släckning av bränder i stall. Ytterligare ett samarbete består i att utbilda och examinera elever som går Naturbruksprogrammet vid Nordviksskolan.

– Ridskolan har idag en bred och viktig verksamhet som ger mervärde och samhällsnytta på många plan. Investeringen ger förutsättningar att vidareutveckla verksamheten ytterligare avslutar Jan, Sahlén.  

Hästen gör comeback

När ny teknik ersatte arbetshästarnas uppgift, minskade antal hästar snabbt. På 1970-talet fanns totalt 80 000 hästar i Sverige. Idag är motsvarande siffra drygt 350 000 och hästen har fått en ny uppgift. Hippoterapi, terapi- och fritidsridning. I vår kommun finns omkring 300 hästar. I Kramfors ridskolas stall i Björknäs bor idag ett drygt trettiotal av dem.

Beslut i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i ärendet den 4 september 2018, om att initiera en upphandling, utse ansvariga inom kommunens organisation för att underteckna handlingar och avtal samt att skriva fram ett projekt för processen, från upphandling till drift av nya installationer.

Läs mer

Särskolans elever trivs och utvecklas i Kramfors ridhus, 2017-04-20

Kramfors ridklubbs webbplatslänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-09-05 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Patrik Asplund, chef
Fritidsenheten 
0612-801 70 patrik.asplund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.