25 oktober 2018
Kommun & demokrati

Samverkan mellan BAS och
ideella föreningar underlättas

För att möjliggöra och utveckla de samarbeten som sker mellan kommunen inom BAS-nämndens område och ideella föreningar har en riktlinje för idéburet offentligt partnerskap arbetats fram. Riktlinjen antogs idag vid BAS-nämndens sammanträde.

Att samverka med organisationer och föreningar som bedriver verksamhet utan vinstintresse har länge varit viktigt och intressant för Kramfors kommun. Det finns tankar på en kommunövergripande riktlinje för hur sådan samverkan ska gå till, men i avvaktan på den har BAS-förvaltningen tagit fram en egen riktlinje.

– Vi vill skapa långsiktiga relationer och behöver då ett reglemente att luta oss mot. Vår riktlinje är ett komplement till de föreningsbidrag vi delar ut och de upphandlingar som görs, säger Jonne Norlin, ordförande för Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnen (BAS).

Bedömingar innan och avtalens utformning

Riktlinjens utformning har utgått från kriterier som SKL identifierat. I texten anges vilka bedömningar som ska göras innan avtal tecknas samt hur avtalen bör ställas upp.

– Riktlinjen i sig har ingen påverkan, men vi hoppas att genom den kunna möjliggöra samverkan och problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle, säger Jonne Norlin.

Avtal ska tecknas inom kort

I och med antagandet av riktlinjen fick även förvaltningschefen uppdrag att teckna avtal för partnerskap inom väntjänst med till exempel de olika pensionärsorganisationerna.

Uppdaterad: 2019-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors

Anna-Stina Fors Sjödin
Chef BAS-förvaltningen
0612-802 34 annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.