20 november 2018
Kommun & demokrati

Säkerhetsgruppen följer upp trygghetsvandring

Tidigare i höst gick vi ut till allmänheten via vår webbplats och sociala medier. Vi ville få synpunkter om miljön i centrala Bollstabruk. Var känns det tryggt eller otryggt och varför? 

Utifrån de svar som kom in, gjorde sedan vår säkerhetsgrupp en trygghetsvandring.

– Vi fick in ett drygt tjugotal synpunkter om främst trafikmiljö och belysning. Nu följer vi upp och fördelar ut frågorna beroende på vilken aktör som ansvarar, säger Margareta Fällström, säkerhetsstrateg.

Övergångsställen och järnväg

Vissa frågor har vi vidarebefordrat till Trafikverket, till exempel sådant som avser övergångsställen och järnvägen. Vi har också lämnat frågor till Bollsta vägförening eftersom det i några fall är vägföreningens område och ansvar som berörs.

Belysning vid Bollstahallen och Bollsta Folkets Hus

Tekniska avdelningen och Krambo ska titta närmare på de synpunkter som ligger inom deras ansvarsområde, exempelvis belysningen vid Bollstahallen och trappan som går från nedre parkeringen vid Bollsta Folkets Hus och upp till entrén.

Systematisk inventering

En trygghetsvandring innebär att vi systematiskt inventerar ett område ur trygghetssynpunkt. I Bollstabruk deltog kommunens säkerhetsgrupp som består av kommunala tjänstemän och politiker, representanter från Polisen, Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen och Krambo Bostads AB.

Ytterligare trygghetsvandringar planeras för 2019 men är inte beslutade ännu.

Läs mer

Trygghetsvandring – lämna synpunkter till oss 2018-11-07 

Trygghetsvandring

Uppdaterad: 2019-06-03 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Margareta Fällström
Säkerhets- och
telekomstrateg
0612-801 19
margareta.fallstrom@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.