21 november 2018
Kommun & demokrati

Vi beklagar än en gång om felaktiga inskrivningar gjorts

Radio Västernorrland har i en reportageserie berättat om vuxna personer i Kramfors kommun som menar att de i barndomen felaktigt placerades i särskolan. De arbetssätt som fanns för 10-20 år sedan var dock helt olika dagens utredningsrutiner.

– Det är både beklagligt och ledsamt om det finns människor som känner att de blivit bristfälligt behandlade. Naturligtvis finns det ingen i vår organisation som vill andra illa, varken då eller nu, säger BKU-förvaltningens chef Ulrika Hurdén och nämndsordförande Thomas Näsholm (S).

Dåtidens arbetssätt är inte dagens rutiner

Radio Västernorrlands reporter Ulla Öhman har i olika reportage talat med tidigare elever och föräldrar om särskoletiden och vilka följder den har haft på deras liv. Upprinnelsen är att en tidigare lärare i kommunen anmält misstänkta felaktiga inskrivningar. Hen menar att elever skrevs in trots att de inte hade en diagnosticerad utvecklingsstörning.

– Vi vet att det utredningssätt som användes vid den angivna tidpunkten inte var komplett. Det konstaterade också Skolinspektionen, som granskade oss och 29 andra kommuner år 2010, berättar Ulrika Hurdén och fortsätter:

– Skolinspektionens kritik ledde dock till förändrade rutiner och vi har nu ett gediget regelverk som vi följer.

Oavsett utrednings resultat avgör föräldrarna

När någon skrivs in i särskolan idag görs det alltid en utredning där psykologiska, medicinska, pedagogiska och sociala aspekter vävs in. Besluten om inskrivning fattas av elevhälsochef och skolchef, men det är alltid föräldrarna som tar det avgörande beslutet.

– Dagens särskola är faktiskt något i särklass. Så särklassigt bra att det finns familjer som väljer att flytta till kommunen för att få tillgång till den, berättar Ulrika Hurdén.

Reportageserien belyser ett viktigt område

Kramfors kommun är fullt medveten om hur stor inverkan uppväxttiden har på en människas fortsatta liv. Det man upplever som barn och ungdom lägger många gånger grunden till hur resten av tillvaron utformar sig. Att det finns tidigare elever som skäms över sin bakgrund och upplever att de fått försämrade möjligheter är tråkigt.

Som högsta politiker inom Kramfors kommuns skolväsende är Thomas Näsholm med och fattar många beslut. Den här gången menar han emellertid att det inte finns något att ta ställning till.

– Ulla Öhman har med sin reportageserie satt fingret på ett viktigt område. Som myndighet ska vi tåla att granskas, vilket vi också gör. Önskemålen om utredningar och kompensation kan vi dock inte möta av den enkla anledning att vi aldrig tagit emot ett sådant önskemål från föräldrar eller elever.

Öppnar för dialog

Thomas Näsholm berättar vidare att han absolut inte tar lätt på frågan; tvärtom känns det jobbigt att höra berättelserna.

– Det förflutna är svårt att ändra på, men om någon behöver stöd när det till exempel handlar om studier har vi resurser för det. Vi välkomnar tidigare elever som vill höra av sig att göra det.

Vi har berättat i media

Både Ulrika Hurdén och Thomas Näsholm har under oktober månad blivit intervjuade av Radio Västernorrland om de påstådda händelserna. I samband med veckans sändningar har Ulla Öhman erbjudit kommunen att ge ytterligare en replik.

– Vi avstår dock att göra det, utan kommunicerar i våra egna kanaler istället. Det vi sade i de tidigare intervjuerna står sig än. Vi kan inte kommentera de enskilda fall som tagits upp i reportageserien.

– Om det skett felaktiga inskrivningar är det tragiskt och vi beklagar det, men mer kan vi inte göra, avslutar Ulrika och Thomas.

Läs mer

Ledsamt om någon känner sig felaktigt behandlad, 2018-10-12

Eventuell felinskrivning i särskolan utreds, 2018-10-10

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande BKU-nämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00 ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.