• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
03 april 2019
Kommun & demokrati

Nordingrå ordnade själv sin fiberuppkoppling

Hundratals hushåll i småbyar och fiskelägen utspridda i Nordingrås kuperade socken. Hur kan det komma sig att de har så snabb fiberuppkoppling? Svar: Föreningen Fiber i Nordingrå koordinerade 17 projekt där invånarna engagerade sig.

– Vi hade inte lyckats genomföra det hela om vi inte hade gjort på det här sättet, säger Ingrid Viklands, en av alla aktiva i föreningen.

Bygden tog eget initiativ

Ett område på närmare 260 km², ett nät på totalt 289 kilometer, 1 000 markavtal och närmare 1 800 abonnenter skulle göra vem som helst matt. Till det kan man lägga oländig terräng och långa avstånd.

Tur då att det mitt i allt detta bor en grupp människor som är vana att se till att saker blir gjorda och som inte sitter och väntar på att någon annan ska göra arbetet åt dem.

– Idén kom redan 2009 när vi hade ett stormöte med ett 80-tal deltagare från hela bygden. Vi diskuterade då viktiga utvecklingsfrågorna i vår socken och bredband kändes som en prioriterad fråga hos deltagarna, berättar Ingrid Viklands.

Nedfrån och upp

Vid den tiden fanns pengar att söka genom bredbandsstödet och olika tankeprocesser drogs igång. För att nå en bred förankring och engagemang bland befolkningen har allt arbete har byggts nedifrån och upp.

– 2011 träffades vi igen för att bilda den ekonomiska föreningen Fiber i Nordingrå. Vi gjorde sedan ett för stort upplägg och länsstyrelsen uppmanade oss att skala ned. Valet blev att börja med en stamlina där de närmast liggande fastigheterna blev först anslutna.

Dator på ett bord

Snabb uppkoppling är vardag i Nordingrå.

I början hjälpte LRF Västernorrland till med finansieringen. Allt eftersom utvecklades dock Fiber i Nordingrå till en paraplyförening, som samlade de olika byarnas bredbandsutbyggnad inom 17 olika projekt.

– Vi såg till att byprojekten hamnade under 200 000 euro. På så vis behövde vi inte göra en offentlig upphandling utan klarade oss med förenklad upphandlad. I efterhand har vi även genomgått offentliga upphandlingar och det är ingen större skillnad i administration, konstaterar Ingrid.

Nästan alla är med

Idag har föreningarna i Nordingrå en mycket god anslutningsgrad på 96 procent av alla fastboende i området. Tas alla fritidshus och företagsfastigheter med i beräkningen hamnar man på runt 80 procent.

Låg kostnad i sammanhanget

Kostnaden per hushåll, som är själva medfinansieringen till projekten, har varierat från by till by. Genomsnittlig kostnad är cirka 6 000 kronor och som mest har man betalat cirka 12 000 kronor. Insatsavgiften i föreningen ligger på 100 kronor per medlem.

– När det är små projekt är det lättare att hantera likviditeten än med stora projekt på miljontals kronor. Vi fick hjälp med lån från Telia Finans, men även från privatpersoner och säkerheter från en lokal stiftelse.

Bra avtal för ortsborna

Fiber i Nordingrå har förhandlat fram ett gruppavtal för tjänsterna, vilket innefattar bredband 100/100Mbit, IP-telefoni och tv för 450 kronor per månad. Det är ett öppet nät där fastighetsägarna kan välja bland ett 20-tal leverantörer. Nätavgiften ligger på 60 kronor per månad för att klara drift och underhåll.

Käxed och Trångsundet

Terrängen till trots har man nått fram

Stärker lokala engagemanget

Ingrid Viklands ser bara fördelar med upplägget att ha en paraplyförening som stöttar de mindre föreningarna som byggs upp av byar.

– De små projekten som vi stöttat har skapat ett starkt engagemang lokalt när de ser närheten och vinsten för sin egen by. Vi har tagit hand om de övergripande frågorna som gynnat hela bygden, säger Ingrid.

Fiber i Nordingrå har även tagit fram en förvaltningsplan som styr hur verksamheten ska bedrivas under kommande år.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta Ingrid Viklands om du vill få en kopia av deras förvaltningsplan. Skicka din fråga till viklands@telia.com

Uppdaterad: 2019-04-05 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Sture Andersson
Chef näringslivs- och
utvecklingsenheten
0612-800 50
sture.andersson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.