12 april 2019
Kommun & demokrati

Betalar vi folk för att gå på festivaler?

I en serie artiklar granskar Tidningen Ångermanland några av våra EU-finansierade projekt. Vi vill nu berätta med egna ord, rätta till faktafel och räta ut de frågetecken som uppstår av artiklarna.

Fram till idag, fredag 12 april 2019, har två nyhetsartiklar publicerats som båda berört det avslutade projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun”. I och med att projektet är avslutat har det redovisats och godkänts av de offentliga finansiärerna.

Framtidsbygget – en hel kommun är ett av våra mest framgångsrika projekt, som involverat hundratals medborgare och anställda. Genom projektet har vi utvecklat invanda arbetssätt, men också arbetat fram helt nya metoder.

Pilotprojekt med syfte att stärka kommunens attraktionskraft

Det var år 2015 som Kramfors kommun blev utsedd till en av tio pilotkommuner av Tillväxtverket för att arbeta med att stärka den lokala attraktionskraften. Hela det fyraåriga projektet har omfattat 3,8 miljoner kronor med följande finansiärer:

  • Tillväxtverket
    1 900 000 kronor (50%)
  • Länsstyrelsen Västernorrland
    875 000 kronor (23%)
  • Kramfors kommun
    1 025 000 kronor (27%)

I artikeln från i onsdags anges att vi köpt konsultstöd för 2,2 miljoner kronor inom Framtidsbygget. Stämmer det?
– Nej. Det är riktigt att vi tagit hjälp av en utomstående konsultfirma, men så mycket handlar det inte om. Den korrekta summan är 1,7 miljoner kronor fördelat på tre år, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Varför måste man använda sig av konsulter, kan inte kommunen klara uppdragen själv?
– Det är väldigt mycket som Kramfors kommun gör i sina projekt på egen hand, men vissa saker behöver vi köpa in stöd till. Dels har vi inte bemanning som räcker till allt, dels behöver vi spetskompetens inom vissa områden, säger Susanne Königson.

När konsulstöd behövs, görs alltid en upphandling. Den utförs av kommunens upphandlare och följer de lagkrav som finns. Det företag som vinner upphandlingen tecknar ett ramavtal. Den som vinner upphandlingen är dock inte garanterad uppdrag, utan de kommer allt eftersom behoven uppstår.

Måste inte konsulterna verifiera sina uppdrag när de fakturerar?
– Alla fakturor till oss ska innehålla tillfredsställande uppgifter. Så har även varit fallet i Framtidsbygget, men vi tar med oss att i framtiden kräva en bättre specificerad redovisning. Vi har dock inte haft orsak att misstro konsulten. Faktureringen är dessutom redovisad och godkänd av såväl Tillväxtverket som Region Västernorrland, säger Susanne Königson.

Arbetet med den mentala kartan

Alla människor har en inre bild, en mental karta av sin omgivning som formas av upplevelsen av en plats. I Kramfors kommun har det länge hävdats att vi är tudelade, det vill säga att åsikter och attityder skiljer sig åt på de båda sidorna om älven. Genom arbetet med den mentala kartan har Kramfors kommun nu fått resultat som tyder på att det inte finns några större skillnader.

De djupintervjuer som gjorts visar på att stoltheten över kommunen som bostadsort är lika stor var du än bor. Vi kan därmed arbeta med att förstärka och förändra hur vi som organisation förhåller oss och agerar i olika frågor.

Enligt media har vi betalat konsulterna för att de ska gå på festival. Är det sant?
– Det är en hårt vinklad formulering. Sanningen är att vi använt oss av en vedertagen metod för att ta reda på hur människor uppfattar och använder sitt närområde. Mer än 200 personer intervjuades under sommaren och hösten 2016, berättar Andreas Gylling, projektledare.

En del av intervjuerna gjordes på evenemang som Skulefestivalen och Hammars marknad. Varför på sådana ställen?
– Vi ville säkra chansen att möta ett representativt tvärsnitt av Kramfors kommuns befolkning och beslutade att utföra en del av intervjuerna där många människor befann sig. Intervjuerna gjordes slumpmässigt. Däremot var intervjustudien strukturerad och planerad.

Fotnot: TÅ granskar även vårt nuvarande projekt ”Besöksnäring i Höga kusten – en resa i tid och rum”.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.