22 oktober 2019
Kommun & demokrati

Delårsrapport med förbättring

Siffrorna i vår delårsrapport per den 31 augusti, visar på en förbättring med 7,5 miljoner kronor jämfört med april månads prognos. Våra verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar kvarstår dock.

– Det går åt rätt håll trots att prognosen pekar på minus. Regeringens fördelningspolitik och prioriteringarna i höstbudgeten ger dock ytterligare verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar att snabbt ta itu med, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett budgetunderskott på 47 miljoner kronor. Det är de två största nämnderna, bildning- och välfärdsnämnden, som överskrider den fastställda ramen.

Välfärdsnämndens prognos ligger på minus 37 miljoner kronor, vilket är en försämring med 1,5 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen.

Bildningsnämnden negativa prognos på 15 miljoner kronor är dock en förbättring på 8 miljoner kronor sedan i april. Bildningsnämndens förbättrade läge bygger på effekten av beslutade åtgärder samt en allmän återhållsamhet ute i verksamheterna.

Välfärdsnämndens underskott beror i huvudsak på minskade intäkter från Migrationsverket. Tidigare redovisade kostnader för exempelvis utredningar, placeringar av barn och unga samt enskilda ärenden bidrar också till underskottet.

Effekten av den handlingsplan med sparbeting på 33,8 miljoner som togs av välfärdsnämnden i maj är inte känd ännu. Sparbetinget omfördelades då mellan verksamheterna och omställningsarbetet intensifierades.

Övriga nämnder håller sina ramar, med undantag för produktionsnämnden som prognosticerar ett mindre överskott.

–Nämnderna och organisationen som helhet kraftsamlar nu kring anpassningar i våra handlingsplaner. Målet är att vi har ett resultat i balans år 2020, avslutar Jon Björkman, kommunstyrelsens vice ordförande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapporten. Kommunstyrelsen föreslår också att välfärds- och bildningsförvaltningen uppmanas att besluta om ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner. Slutligen föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsens arbete med uppföljning av handlingsplanerna intensifieras.

Den 28 oktober 2019 beslutar kommunfullmäktige i frågan.

Uppdaterad: 2020-04-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.