Lena Micko intervjuas av tv4.

28 november 2019
Kommun & demokrati

Samtal med civilminister Lena Micko om ekonomi och social dumpning

Utmaningar och möjligheter. Under den rubriken möttes igår civilminister Lena Micko (S) och Kramfors kommun. Vår ekonomiska verklighet och social dumpning var de huvudsakliga samtalsämnena under träffen.

Kramfors kommun har på kort tid lyft upp två för oss reella sakförhållanden till absolut högsta politiska nivå. Det faktum att en majoritet av Sveriges kommuner helt plötsligt kämpar med sin ekonomi samt att det finns kommuner som ”exporterar” människor till andra kommuner är högaktuella frågor som tas upp på nationell nivå. Såväl kommundirektör Peter Carlstedt som kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (S) har medverkat i debatten om detta.

Civilminister Lena Micko, som tillträdde den 1 oktober, invigde under torsdagen Statens servicenters nya kontor i Sollefteå och passade då även på att besöka Kramfors.

– Jag är här i syfte att hämta in kunskap. Vi har bjudit in kommunen till Stockholm den 14 januari för ett rundabordssamtal, då får vi diskutera vidare, sade Lena Micko.

Jan Sahlén samtalar med Lena Micko.

Jan Sahlén hälsade välkommen med några ord om den goda samverkan som finns mellan kommunerna i Ådalen och de framgångsfaktorer vi delar. Infrastrukturen med Botniabanan som bas, Höga Kusten och totalförsvarssatsningen är några exempel.

– Vi har många fördelar, som kan utvecklas ännu mer. Detta kräver dock investeringar, vilket gör att vi behöver samarbeta även på nationell nivå, sade Jan Sahlén.

Ekonomin störtdök ifjol

Under mer än 15 år lyckades Kramfors kommun klara det ekonomiska balanskravet. Inte alltid med mycket, men vi har hållit oss över nollstrecket. Till ifjol.

Peter Carlstedt berättade för Lena Micko att vi från år 2017 till 2018 gick från +32 miljoner kronor till -52 miljoner kronor. 80 miljoner kronors skillnad på bara ett år.

– Enligt den senaste budgetprognosen ligger vi nu på -45 miljoner kronor, så vi har börjat hämta in. Vi fick också besked härom veckan om kostnadsutjämningspengar på 20 miljoner kronor, men det räcker inte, konstaterade Peter Carlstedt.

Även tillträdande KSO Malin Svanholm bytte några ord med Lena Micko.

Även när det gäller befolkningsminskningen placerar vi oss i "topp". Från år 1950 till 2018 har kommunen tappat cirka 20 000 invånare; vi har gått från 38 355 invånare till 18 423.

– Kramfors kommun har onekligen haft en tuff period och man kan konstatera att saker och ting gått för fort. Ekonomiska tillskott är bra, men jag inser att de inte löser allt, sade Lena Micko.

Kramfors är inte ensam om sin prekära belägenhet utan delar verklighet med många andra kommuner. Civilministern hade dock inte några konkreta besked eller lösningar att ge, men sätter sin lit till den utredning som nu pågår.

– Den ska vara klar i februari, så då hoppas jag att fler förslag ska komma till kommuner och regioner.

Social dumpning diskuteras vidare i januari

Lika dyster som det ekonomiska läget var Jan Sahléns berättelse om den sociala dumpningen. Fenomenet är i sig inget nytt, men kommunen har nu tagit fram fakta och statistik samt skickat en skrivelse till regeringen för att lyfta upp frågan.

– Ytterst är det här en politisk fråga, sade Jan Sahlén. Vi gör allt för att uppfylla de lagar och förordningar som finns och reagerar naturligtvis på att det finns kommuner som gör annorlunda. Jag undrar hur regeringen ser på dessa kommuners agerande.

Lena Micko svarade att det är en allvarlig fråga som måste ses över.
– Nästa steg är rundabordssamtalet i januari. Då får vi en chans att samtala mer konkret.

På bilden syns från vänster Gudrun Sjödin (ordf välfärdsnämnden), Malin Svanholm (tillträdande kommunalråd), Peter Carlstedt (kommundirektör), Lena Micko (civilminister), Jan Sahlén (kommunalråd) och Inger Bergström (chef välfärdsförvaltningen).

Uppdaterad: 2019-11-29 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.