24 juni 2021

Kraftsamling för ett jämställt Västernorrland fritt från våld

Alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet samverkar mot våldet.

– ­Det räcker nu – det är dags för ett krafttag mot normer som möjliggör förtryck och kränkningar, det är dags för ett jämställt Västernorrland fritt från våld, säger aktörerna i ett gemensamt ställningstagande.

I Västernorrland arbetar myndigheter, kommuner, region och länsstyrelsen tillsammans för att våldet i nära relationer och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Vi måste arbeta tillsammans så att våldsutsatta vuxna och barn, samt de som utövar våld, får den hjälp och stöd de behöver. Vi jobbar brottsförebyggande genom information i skolor och föräldraforum, samt följer den regionala handlingsplanen mot en nollvision – att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland, säger Malin Svanholm (S), kommunalråd Kramfors kommun.

Några skrämmande fakta:

  • Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor.
  • Enligt statistiken har ett av tio barn i Västernorrland har upplevt våld i sitt hem, många av dessa barn upplever det ofta (Källa: Nationellt Centrum för Kvinnofrid). De hör hotfulla och kränkande ord från pappa mot mamma, att mamma skriker av skräck eller smärta och de oroar sig för att mamma en dag ska dö av våldet.
  • Förutom det psykiska och fysiska lidandet har våldet också stora ekonomiska konsekvenser. I Västernorrland kostar det könsrelaterade våldet samhället cirka en miljard kronor per år.

Tydliggöra den länsövergripande handlingsplanen

En del i det strategiska arbetet är tydliggöra och förstärka den länsövergripande handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet med planen är att främja det regionala och lokala arbetet med att förebygga och bekämpa våld samt främja samverkan bland länets aktörer.

– Det finns mycket kvar att göra för att kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck. Vi måste bli bättre på att uppmärksamma våldet, att i högre utsträckning se till att brottsligheten bekämpas, att våldsutsatta ska få skydd, stöd och hjälp, att barn ska få leva fritt från våld och förtryck och för att de som slår ska erbjudas hjälp att sluta, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, regional utvecklingsledare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Det sker även många konkreta insatser runt om i länet såsom samarbeten med fastighetsbolag för att stötta boende i hur de kan agera om de misstänker att en granne utsätts för våld och i skolorna pågår ett arbete kring att förändra synen på machokultur och traditionella könsnormer.

Våldsförebyggande arbete

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Arbetet görs bland annat genom spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Den långsiktiga visionen för den regionala handlingsplanen är en nollvision – att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

Webbplats för information och vidare hjälp

Som ett led av den regionala strategin och samverkan har webbplatsen Västernorrland mot våld tagits fram. För att ge information till våldsutsatta, utövare av våld och omgivningen kring vilken hjälp som finns att få.

Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns fler webbplatser där du kan få hjälp:

Kramfors kommuns sida om våld i nära relationer Öppnas i nytt fönster.

Att bli utsatt för våld i nära relationer - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäns våld mot kvinnor - Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relation - Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnahus Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brott i nära relationer - polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HBTQ-jouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen - en nationell stödinsats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande ställer sig bakom det gemensamma ställningstagandet:

Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen
Annika Jonsson, frivårdschef, Frivården/Kriminalvården
Andreas Sjölander, kommunalråd, Härnösands kommun
Malin Svanholm, kommunalråd, Kramfors kommun
Kenneth Bergqvist, polisområdeschef, Polisområde Västernorrland
Johan Andersson, kommunalråd, Sollefteå kommun
Glenn Nordlund, Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland
Niklas Säwen, vice ordföranden i Kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun
Stefan Dalin, kommunalråd, Timrå kommun
Daniel Brodén, chefsåklagare, Åklagarkammaren Sundsvall
Erik Lövgren, kommunalråd, Ånge kommun
Anna-Belle Strömberg, kommunalråd, Örnsköldsviks kommun
Berit Högman, landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Mottagningsgruppen
0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

barnochunga@kramfors.se

Liv Höglund
Jämställdhetsutvecklare
0612-800 46
liv.hoglund@kramfors.se