Kommunstyrelsen

Beslut om ny detaljplan i Bollstabruk


Anslås: 2024-02-16

Tas ned: 2024-03-08

Beslut och handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html Länk till annan webbplats.

Lämna din skriftliga överklagan senast den 8 mars 2024 till Miljö- och byggavdelningen. 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se