17 november 2016

Många 70-årsansökningar

Det är ett stort intresse att fira att vi Kramfors stad fyller 70 år nästa år. Totalt handlar det om 32 ansökningar för cirka 1,2 miljoner som kom in innan anmälningstiden gick ut den 31 oktober.

Arbetsgruppen har nu börjat det tuffa arbetet med att fördela de 400 000 kr som kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att avsätta för firandet 2017.

Om allt går planenligt så bör de som har ansökt om medel få ett besked under december månad om de har beviljats något bidrag eller ej.

I arbetsgruppen ingår

  • Janne Mellander, näringslivsenheten
  • Thomas Näsholm, ordförande Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
  • Patrik Asplund, fritidsenheten
  • Maria Åkerlund, tekniska enheten
  • Berit Fällström, Bistånds-, arbetsmarknads och sociala servicenämnden
  • Ninni Mellander, kulturenheten
  • Sune Johansson, Kramfors kulturskola
  • Ann-Cathrin Granbäck, koncernstab, kommunikation


Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

 Janne Mellander
Näringslivsenheten
0612-80 106
janne.mellander@kramfors.se