04 juni 2018

Träakademiens avtal och Kramforshjärtat dras in

”Det är inga roliga beslut att ta, men vi måste anpassa utgifterna efter ekonomin.” Så sammanfattar BAS-nämndens ordförande Jonne Norlin torsdagens politiska beslut att säga upp avtalet kring Träakademien och lägga ned Kramforshjärtat.

Som vi berättade förra veckan har Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens ekonomiska situation inte förbättrats trots handlingsplaner för både 2017 och 2018. I princip varje sten har vänts på för att hitta besparingspunkter, men i takt med att utgifterna för till exempel placerade barn, hemtjänst och sjuklöner ökar, äts besparingarna upp.

Ersättningen täcker inte kostnaderna

Träakademiens utbildningar inom möbel- och byggnadshantverk drivs av Mittuniversitetet. Genom ett avtal med kommunen genomförs de på Vallen i Kramfors. Redan i april 2017 var frågan om Träakademiens vara eller icke vara uppe som en punkt hos BAS-nämnden.

En utredning visar att antalet sökande stadigt minskar. Det är numera ett ganska stort antal platser som inte blir besatta, vilket leder till att den ersättning som Mittuniversitetet lämnar till kommunen inte täcker utbildningens kostnader.

Enigt beslut över partigränserna

Det beslut som nämnden fattade 2107 var att skjuta ärendet till kommunstyrelsen med rekommendation att säga upp avtalet med Mittuniversitetet. Kommunstyrelsen har dock inte fattat något beslut, varför ärendet åter aktualiserats i och med BAS-förvaltningens handlingsplan för 2018.

– Det var en enig nämnd som tog beslutet att säga upp avtalet med Mittuniversitetet. Utbildningen håller hög klass, men vi har inte råd att behålla den längre. Förhandlingar ska inledas om när avtalet ska löpa ut, säger Jonne Norlin.

Kramforshjärtat fasas ut till årsskiftet

Även i ärendet Kramforshjärtat var det en enig nämnd som tog beslut om att senast 1 januari 2019 ha avvecklat verksamheten.

Precis som Träakademien är inte Kramforshjärtat en tvingande uppgift för kommunen. Antalet asylsökande har minskat kraftigt och behovet av en mötesplats i det nuvarande formatet är inte lika överhängande

– Kramforshjärtat har varit omtyckt och gjort nytta, men med hänsyn till det ekonomiska läget väljer vi att fasa ut verksamheten, säger Jonne Norlin.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jonne Norlin (S)
Ordförande BAS-nämnden
073-275 87 50
jonne.norlin@kramfors.se