31 januari 2019

Allt fler är nöjda och rekommenderar andra att flytta hit

Kramfors är en bra kommun att bo i och vi rekommenderar andra att flytta hit! De medborgarundersökningar som gjorts de senaste tio år visar tydligt att vi blir allt nöjdare med vår bostadsort. Faktum är att nöjdheten har ökat mer än i övriga riket.

– Det här är fantastiskt roligt och ett bevis på att det långsiktiga arbete vi gör ger frukt. Kramfors kommun finns till för sina medborgare, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (S).

"Framtidsbygget – en hel kommun" är ett projekt som bedrivits inom ramen för samhällsavdelningen under åren 2015 till 2018. Redan vid ansökan lades ambitionen att öka medborgarnas nöjdhet fast. Vid den medborgar-undersökning (SCB) som gjordes 2012 var siffrorna låga, och de hade inte ökat nämnvärt när enkäten gjordes tre år senare.

Ökar mer än riket totalt

Därför är det tillfredsställande att att få resultatet från den undersökning som gjordes 2018. Kramfors kommun ligger fortfarande under riksgenomsnittet, men vid en jämförelse med andra kommuner ser man att vi ökat vår nöjdhet mer än många andra kommuner.

På frågan om man rekommenderar andra att bo och leva i Kramfors kommun har vi gått från ett index på 53 till index 57. En ökning på fyra enheter. Riket totalt ökar med två enheter.

– Det finns en ökning bland båda könen, intressant nog är den störst bland män, berättar Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Varför är vi mer nöjda?

Vad är det då som ligger till grund för den ökade nöjdheten? Königson menar att det har med kommunens långsiktiga, envetna arbete att göra. Vi utvecklar, bjuder in till medborgardialoger, öppnar upp för samarbeten, är transparenta i vårt sätt att vara.

– Det går inte att peka ut enskilda insatser utan allt som görs bidrar till att öka tryggheten och förbättra servicen. Tillsammans arbetar vi för ett samhälle fyllt av livskraft och välfärd. Tillsammans skapar vi framtiden, avslutar Jan Sahlén och Susanne Königson.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Susanne Königson
Chef samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se