16 januari 2020

Västernorrlands bästa
Företagsklimat 2025!

Nytt år, nya möjligheter - tillsammans med näringslivet ska Kramfors kommun jobba för att lyfta kommunen till ett bättre läge.

Med kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) vid rodret och kreativa dialoger med näringslivet om kommunens utveckling är vi nu på rätt väg.

När det nybildade näringslivsrådet hade sitt första möte i onsdags tog Kramfors kommun och Företagarna ett viktigt, konkret och gemensamt ställningstagande – Vi ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025!

Nu startar ett arbete för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att nå målet. Svenskt Näringsliv och Demoskop AB har skickat ut årets enkät om företagsklimatet. Vi behöver bra underlag för att kunna satsa på rätt åtgärder. Därför hoppas vi och tror att de som fått enkäten hjälper till genom att bidra till en hög svarsfrekvens.

Ett kraftfullt handslag understryker det samarbete som nu går in i nästa fas. Malin Svanholm (S) och Kristina Wallin, ordförande Företagarna.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se