20 maj 2022

Kramfors kommun följer DO:s krav

”Vi har redan medgett att vi gjort fel och väljer därför att följa Diskrimineringsombudsmannens krav.” Orden kommer från välfärdsförvaltningens chef Mikael Gidlöf och gäller det ärende där Kramfors kommun genom att neka en kvinna med slöja arbete medverkat till diskriminering.

– Det hela är ytterst beklagligt och borde aldrig ha hänt. Saken kan dock inte göras ogjord, och det är därför självklart att vi betalar ut den ersättning som DO anger, säger Mikael Gidlöf.

Det var i höstas som en timanställd fick beskedet att hon skulle behöva ta av sig slöjan för att få fortsatta uppdrag. Ärendet anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, som nu uppmanar oss att betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan samt 5 900 kronor som ersättning för ekonomisk förlust.

– Vi kommer att betala beloppet så fort det är möjligt.

Kvinnan i fråga har trots händelsen fortsatt att ha Kramfors kommun som arbetsgivare, men hon är numera timanställd i en annan verksamhet.

– Vi tar ytterst allvarligt på händelsen och vill inte att den upprepas. Därför kommer alla chefer inom välfärdsförvaltningen att genomgå en utbildning om diskrimineringslagen till hösten, avslutar Mikael Gidlöf.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se