Placeholder
24 maj 2023

Internationell flygövning - nordiskt samarbete

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning som kallas Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 23). Övningen sker till största del i Västerbotten och Norrbotten, men Jämtland och Västernorrland KAN komma att märka av den.

I år deltar cirka 120 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan samt cirka 2 700 deltagare från 14 olika nationer.

ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Stärka det nationella försvaret

Det nordiska samarbetet är kärnan i genomförandet av ACE 23. Syftet är att stärka deltagande länders nationella försvar, utforska gemensamma synergier och underlätta för gemensamma lösningar.

Samarbetet ska leda till ökad operativ effekt, ökad kvalitet, bättre resursallokering och kostnadseffektivitet för varje nations väpnade styrkor.

Syftet med övningen är att öva och träna förband i att kunna genomföra storskaliga multinationella flygoperationer.

Övningen är också en möjlighet att träna samarbete och interoperabilitet mellan 4:e och 5:e generations stridsflyg.

Frågor och svar om övningen Länk till annan webbplats.

Här kan du se flygövningstider och flygövningsområde Länk till annan webbplats.

Övningen kan följas på Facebook Länk till annan webbplats. och Instagram @norrbottens_flygflottilj

Deltagande länder och stridsflygplan:

Sverige: Jas 39 Gripen
Schweiz: F-18
Tjeckien: Jas 39 Gripen
Finland: F-18
Storbritannien: Typhoon
Nederländerna: F-16, F-35
Danmark: F-16
Tyskland: Eurofighter
Frankrike: Mirage, Rafale
Belgien: F-16
Italien: F-35
Norge: F-35
USA: F-35, F-15.

Även Kanada deltar med tankerflygplan.

Förutom stridsflygplan bidrar länderna även med tankerflygplan och flygplan för elektronisk krigföring.

Nato deltar också med luftburet stridslednings- och luftbevakningsflyg, så kallat AWACS.

Frågor eller synpunkter på övningen hänvisas till

Norrbottens flygflottilj, vakthavande befäl via växeln på 0920-23 40 00.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Kontakt vid frågor eller synpunkter

Norrbottens flygflottilj
Vakthavande befäl

Via växeln 0920-23 40 00