Tre förskolebarn sitter vid ett bord och äter mellanmål. De är glada, skrattar och spexar.
15 februari 2024

Tre förskolor går in i den blivande Limsta förskola

Nu närmar det sig! Som vi berättade förra veckan ska bygget av fleravdelningsförskolan Limsta ta fart inom kort. När det är dags för inflyttning kommer 108 barn få plats, bland annat från några av våra nuvarande förskolor.

– Vi har pratat om och planerat för en ny förskola under lång tid och att byggstarten äntligen närmar sig känns otroligt roligt, säger Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

– Den nya, större förskolan kommer att bli en perfekt arena att bedriva pedagogisk verksamhet. Den ger också förutsättningar för en bra arbetsmiljö för våra förskollärare och barnskötare, säger Bildningsnämndens vice ordförande Ulrike Schwinn (S).

Undermåliga lokaler lämnas – noggrann undersökning gjord

I förarbetet inför den nya förskolan genomlystes alla nuvarande förskolor i centrala Kramfors med syfte att undersöka lokalernas skick, utemiljö och annat. Denna undersökning låg sedan till grund när man beslutade antal platser och storlek på nybygget.

– Tre förskolor stack ut och det är dessa platser som kommer att gå in i Limsta förskola när den står klar. Beslutet om Uttern, Kaptenen och Sidensvansen togs av nämnden igår, berättar Thomas Näsholm.

Följande förskolenheter överförs:

  • Kaptenens förskola
    Plats för upp till 34 barn. Lokalerna har stora upprustningsbehov och är inte idealiska i sin utformning för förskoleverksamhet. Utemiljön finns på båda sidor av huset, vilket gör den personalkrävande. Vid en bullermätning som utfördes under hösten 2020 framkom att förskolan hade hög ljudnivå på 82dB.

  • Utterns förskola
    Plats för upp till 20 barn. Uttern har bara en avdelning, som de senaste åren endast haft barn med annat modersmål än svenska. För att undvika segregation behöver dessa barn hamna i integrerade grupper. Lokalerna är trånga och inte byggda för förskoleverksamhet. Inte heller personalutrymmena är optimala. Vid en bullermätning som utfördes under hösten 2020 framkom att förskolan hade en ljudnivå på 77 dB.

  • Sidensvansens förskola
    Plats för upp till 44 barn. Sidensvansen, vars lokaler egentligen ingår i Skarpåkersskolan, har varit en tillfällig lösning under de senaste åren då det funnits behov av fler platser i centrala Kramfors. Förskolan har endast tagit emot femåringar på grund av att lokaler och utemiljö inte varit anpassade för yngre barn. Vid en bullermätning som utfördes under hösten 2020 framkom att förskolan hade en hög ljudnivå på 85 dB.

Tidsplanen är att Uttern och Kaptenens förskolor börjar skola in sina barn i den nya förskolan under början av år 2025. Den vårdnadshavare som önskar plats på en annan förskola kommer att kunna ansöka om det.

Femåringarna som går på Sidensvansens förskola just nu får avsluta sin tid där och berörs alltså inte. Däremot upphör förskoleverksamheten i Sidensvansen i samband med sommaruppehållet 2025 och lokalerna går tillbaka till behövande Skarpåkersskolan.

Dialog med berörda parter

Ett så stort bygge som en fleravdelningsförskola av Limstas karaktär kräver eftertanke, bra planering och hushållning av resurser. När det dessutom inträffar en inflation, höjda byggpriser, överklaganden och omtag i upphandlingen tickar tiden på.

– Det har samtidigt gett förvaltningen bra möjligheter att ta fram underlag och ha en tät kontakt med Kramfast, som kommer att äga byggnaden. Dialogen med medarbetarna och vårdnadshavarna är också viktig, säger Näsholm.

Som exempel på det sistnämnda kan nämnas att berörda förskolor och vårdnadshavare redan var informerade om platsöverföringen innan beslutet togs igår av Bildningsnämnden.

Risk- och konsekvensanalyser har också utförts av representanter från Kramfors kommun och fackliga ombud.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@pol.kramfors.se

Ulrike Schwinn (S)
Vice ordförande Bildningsnämnden
ulrike.schwinn@pol.kramfors.se