Asbest

Asbest och eternit får inte damma, det måste lämnas inplastat. Asbest räknas som farligt avfall på grund av att fibrerna i materialet kan orsaka skador på lungorna vid inandning. Det kan finnas asbest i tak- och fasadplattor, isoleringsmaterial och ventilationsrör till spisfläktar.

Mindre mängder asbest och eternit tas emot på återvinningscentralen för att sedan deponeras. Materialet ska vara paketerat med kraftig byggplast, tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar.

Har du större mängder så kan man lägga asbesten på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Börja då med att först lägga plast på pallen, stappla asbestskivorna ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt.

Vid större mängder (över ca 75 kg) debiteras alltid mottagningsavgift.

Ta kontakt med Högberget på tel. 0612-80 391 om du har frågor.

Exempel: eternitplattor, ventilationsrör

Nytt avfallsregister 1 november

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om afallsregistret under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.