Elavfall, ljuskällor

Ljuskällor

Elavfall och olika former av ljuskällor omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. El-avfall är sådant som drivs av batteri eller har en sladd att sätta i strömuttaget. Dessa produkter innehåller ofta farliga ämnen och räknas alltså som farligt avfall. Därför ska det hanteras separat och inte blandas med annat avfall.

När du köper en ny elprodukt kan du lämna motsvarande uttjänta produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, mobiler eller leksaker.

Större butiker som säljer elprodukter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper något eller inte. Det gäller butiker med försäljningsytor större än 400 m2.

Elektronikbox för elavfall

Till de tvåfackskärl som levereras till villahushåll under 2024 följer det med en elektronikbox där små batterier, ljuskällor och småelektronik ska slängas. Häng ut elektronikboxen när minst ett av facken är minst halvfullt för att signalera till sopbilen att tömning behövs.

El-avfall till återvinningscentral

kan också lämnas till Högbergets återvinningscentral eller till Miljöbilen. Du kan läsa mer om dessa i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Följande exempel kan lämnas kostnadsfritt på Högberget:

  • Elprodukter för användning i hushåll
  • Elektriska handverktyg
  • Elektriska trädgårdsredskap
  • IT-utrustning, elektriska kontorsapparater och teleutrustning
  • TV, audio- och videoutrustning
  • Lampor, lysrör och armaturer
  • Elektriska kameror, fotoutrustning och elektriska klockor
  • Elektriska spel och leksaker
  • Vitvaror, även kyl och frys
  • Utrustning för värmning, kylning eller ventilation av byggnader.

Lampor och lysrör

Lämnas sorterade enligt nedan:

Korta lysrör (under 60 cm)                         Långa lysrör (över 60 cm)
Glödlampor
Lågenergilampor
LED-lampor

Elektronik

Lämnas sorterat enligt nedan:

Mobiler                                                           TV och skärmar  
Datorer
Elektriska apparater
Armaturer      

Så hanteras elavfall enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Materialåtervinning

Ur ljuskällor kan det mesta av materialen tas till vara och återvinnas till nya produkter. Det betyder att en mindre mängd ämnen behöver utvinnas från jorden för att skapa nya produkter. Vil du läsa mer om hur återvinningsprocessen ser ut av de olika materialen kan du följa länken i menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Deponera

En del ljuskällor innehåller kvicksilver som är skadligt för miljön. För det ämnet finns ingen återvinningslösning och därmed ska materialet deponeras.
Deponera betyder att ta ut materialet ur kretsloppet genom att gräva ner det på en deponi, ibland kallat soptipp.

Nytt avfallsregister 1 november

Batterier och elektronik hanteras som farligt avfall. Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska de antecknade uppgifterna om farligt avfall även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Läs mer om avfallsrapportering under menyn Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström