Invasiva arter

Invasiva arter

Invasiva och främmande arter är arter som inte hör hemma i Sverige, dessa arter hotar den biologiska mångfalden och kan skada människors- och djurs hälsa. Det är förbjudet att plantera eller sprida de arter som finns i förteckningen över invasiva arter som du hittar på Naturvårdsverkets sida i menyn för Relaterade länkar. Det finns även arter som riskerar att bli invasiva men som ännu inte omfattas av några regler, men de rekommenderas ändå att hanteras som invasiva då de hotar att allvarligt skada våra ekosystem.

På Naturvårdsverkets hemsida som du hittar bland Relaterade länkar kan du läsa mer om invasiva och främmande arter och hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt för att förhindra spridning.

Hantering av invasiva arter

Förpacka växter och växtdelar i en genomskinlig säck, återförslut säcken så att varken frön eller växtdelar kan spridas i naturen under transporten till Högbergets återvinningscentral. Avfallet sorteras i containern för brännbart avfall. Informera personal på plats innan du lämnar avfallet.

Växtavfall från invasiva arter får aldrig läggas i komposten eller i container avsedd för trädgårdsavfall på grund av spridningsrisken.

Är avfallet inte packat i genomskinliga förslutna säckar kommer du ombedjas att på plats på Högberget packa om detta till säckar innan det kan sorteras.

Efter hantering av invasiva arter, rengör redskap och handskar från frön och växtdelar.

Så hanteras invasiva arter enligt avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfall bäst ska hanteras ur miljösynpunkt. Du kan läsa mer om Avfallstrappan i menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Energiutvinning

Invasiva arter är brännbart och det går att utvinna energi ur avfallet, därmed ska det förbrännas.
Det första steget uppåt i avfallstrappan gör vi när vi istället för att deponera avfall kan utvinna energi ur det, då förvandlas avfallet till en resurs.

Energiutvinning är fortfarande det näst sämsta alternativet ur miljösynpunkt, men i kraftvärmeverket i Korsta i Sundsvall förbränns avfallet från Kramfors energin som det innehåller tas till vara i form av el och värme.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00