Kommunstyrelsen


Anslås: 2022-05-19

Tas ned: 2022-06-14

Kommunstyrelsen


Anslås: 2022-05-19

Tas ned: 2022-06-14

Detaljplanen för Babelsberg finns nu ute på samråd och det finns möjlighet för dig att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till fler bostäder och samtidigt utveckla och stärka tillgängligheten till de befintliga natur- och kulturvärden som finns på Babelsberg. Detaljplanen har stöd i kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Kramfors stad.

Planhandlingarna hittar du hos Kom in på Torggatan 2 och digitalt på kommunens hemsida www.kramfors.se Länk till annan webbplats.. Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 13 juni 2022 till Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se