Johner Bildbyra AB+46 8 644 83 30info@johner.sesales@johner.se
20 december 2017
Kommun & demokrati

Lupp – kunskap om ungas liv

Hur ser barn och unga på demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin hälsa, trygghet och fritid, och hur de ser på sin framtid? I ungdomsenkäten Lupp ger barn och unga svar på frågorna och därmed underlag för beslutsfattande.

Kramfors kommun har deltagit i Lupp-undersökningen, en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, sedan år 2008. Elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 har tidigare deltagit i de tre undersökningar som gjorts i kommunen. Hösten 2018 genomförs ytterligare en Lupp-undersökning.

Ungas livssituation

I enkäten ställs frågor som handlar om familj och relationer, fritid, inflytande, skola, arbete och ekonomi, hälsa och trygghet samt framtidsplaner. Genom att återkommande ställa samma frågor ger undersökningen en bild hur ungdomars livssituation förändras över tid. Resultatet analyseras och används sedan i olika sammanhang när beslut som rör barn och ungdomar ska tas.

– Informationen är värdefull och ger oss ett verktyg när vi arbetar med frågor som rör ungas livssituation, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett jämställt och hållbart samhälle

Inför Lupp 2018 har myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utvecklat enkäten så att den kan erbjudas även på engelska, somaliska, arabiska och dari. Resultatet visas också könsuppdelat och uppmärksammar på så sätt eventuella olikheter i flickor och pojkars livssituation.

– Underlaget ger oss möjligheter att arbeta med frågorna på längre sikt och skapa ett mer jämställt samt socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Jan Sahlén.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om deltagande i ungdomsenkäten Lupp 2018.

Läs mer
Lupp 2016 Pdf, 1.7 MB.

Fler undersökningar inom Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Frågor om nyheten
Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.