Rapporter och jämförelser

För att bli bättre måste man veta var man står och hur det går. Vi använder oss av flera undersökningar, där vi både kan jämföra våra egna resultat över åren men också jämföra oss med andra kommunen. I länksamlingen på denna sida hittar du resultaten från olika undersökningar Kramfors kommun har deltagit i.

Medborgarundersökningar

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Kramfors kommun har deltagit i medborgarundersökningen tre gånger. Den senaste gången var 2018. Resultaten från undersökningen finner du i dokumentsamlingen på denna sida.

Öppna jämförelser

Vi jämför och lär för att bli bättre. Alla kommuner jämförs på olika sätt av sin omvärld. En del jämförelser kommer aldrig ut i skrift utan görs i mötet mellan människor. Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör jämförelser om kommunala områden:

  • folkhälsa
  • grundskolor
  • gymnasieskola
  • trygghet och säkerhet
  • socialtjänst
  • företagsklimat

Företagsklimatet


SKL gör undersökningen Insikten som riktar sig till företag som varit i kontakt med kommunen i olika myndighetsfrågor.

I Insikten frågar man företag som varit i kontakt med kommunen och ingår som en del i öppna jämförelser.

LUPP


Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP).

Resultaten från undersökningen i kramfors hittar du i dokumentsamlingen på denna sida.

Lärarförbundet


Även de fackliga organisationer gör undersökningar. Lärarförbundet är en av dem. De presenterar årligen en undersökning om Bästa skolkommun. Se i länksamlingen för mer information om Kramfors resultat.

Ekokommuner


Kramfors kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner. Varje år rapporterar vi in våra resultat till dem. Läs mera om just Kramfors resultat i länksamlingen på denna sida.  

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.