28 november 2018
Kommun & demokrati

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – regional strategi

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Det sjätte delmålet i regeringens jämställdhetspolitik har nu mynnat ut i en gemensam, regional strategi.

– Strategin visar på den riktning som vårt arbete behöver ha för att säkerställa god kvalitet och strukturerad samverkan kommuner och myndigheter emellan, säger Liv Höglund, jämställdhetsutvecklare.

Stärkt samverkan

De som samverkat och tagit fram strategin är Länsstyrelsen Västernorrland, samtliga länets kommuner, Region Västernorrland, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården och på uppdrag av regeringen.

– Genom att underteckna strategin så har vi åtagit oss att stärka samverkan mellan berörda myndigheter och säkra upp arbetet med att förebygga och hantera mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation på ett rättssäkert sätt.

Utifrån den gemensamma, regionala strategin i Västernorrland för åren 2018–2021, anpassas och vidareutvecklas de lokala handlingsplanerna.

Samverkan mot allvarligt brott

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ett allvarligt brott som orsakar våldsutsatta kvinnor, barn och män samt deras närstående stort lidande. Våldet förekommer i alla delar av samhället och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter.

Skydd- och stödinsatser

Höga kostnader för såväl skyddsåtgärder och myndighetsutövning, som vård- och övriga stödinsatser är andra konsekvenser för samhället.  Målet är att våldsutsatta vuxna och barn samt utövare av våld uppmärksammas och att de får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser genom strukturerad samverkan.

Jämställdhetspolitiskt delmål

Regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål lyder: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, pojkar och flickor, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

Den regionala strategin utgår från detta delmål som omfattar alla yttringar av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot om våld försummelse riktat mot våldsutsatta vuxna och barn. Delmålet inkluderar våld i nära relation, såväl hetero- som hbtq-relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål.

Delmålet inkluderar även det hedersrelaterade våldet och förtrycket samt prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Likväl omfattar det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet barn som lever eller har levt i familjesystem präglade av olika former av våld samt mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet.

Läs mer

Den regionala strategin mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2018-2021 finns att läsa i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats:

Regional strategi - mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 2018-2021länk till annan webbplats

Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöralänk till annan webbplats, regeringen.se

Arbete mot våld i nära relationer, 2016-11-24

Hot och våld

Uppdaterad: 2018-11-29 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Liv Höglund Jämställdhetsutvecklare
0612-800 46
liv.hoglund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.