30 mars 2020
Kommun & demokrati

Så arbetar vi mot coronaviruset

Den 16 mars konstaterade Folkhälsomyndigheten att det finns en allmän smittspridning av det nya coronaviruset i Sverige. Smittan har nått även Kramfors kommun, vilket innebär en ökad ryktesspridning. Något vi vill undvika.

I fredags berättade vi om två bekräftade fall av covid-19 vid ett av våra särskilda boenden. I samarbete med Region Västernorrland fortsätter vi nu likt övriga kommuner att testa misstänkt smitta.

– Av olika skäl kommer vi inte att rapportera om alla som smittas. Däremot vill vi berätta för dig som medborgare om hur kommunorganisationen arbetar, säger kommundirektör Peter Carlstedt.

Normalfallet är att Kramfors kommun aldrig kommunicerar sjukdomsfall i verksamheterna. Sekretessen och omsorgen om den enskilde personen är oerhört viktig, ja faktiskt ett lagkrav.

Att vi förra veckan berättade om smittan på ett av våra särskilda boenden berodde på att det var det första bekräftade fallet av covid-19 i kommunen och det pågick en stor ryktesspridning. Dessutom handlade det om ett stort boende där risken att peka ut någon enskild person var liten.

Krisledningsgrupp leder arbetet

Den 9 mars startade arbetet i Kramfors kommuns krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen är förstärkt med ytterligare kompetenser och har till uppgift att samordna beslut och kommunikation kring coronaviruset och covid-19. I gruppen ingår chefer och tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar.

Förhindra smittspridning och säkerställa framtiden

Hållningen har hela tiden varit och är fortfarande att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och de åtgärder regeringen beslutar om.

– I första hand går arbetet ut på att minska smittspridningen. Men precis som i övriga kommuner har den nu accelererat, vilket innebär att vi går in i ett nytt skede och arbetar hårt för att hitta kloka lösningar i hela kommunorganisationen, säger Peter Carlstedt.

Exempel på sådant vi jobbar med är att säkerställa så vi har skyddsutrustning och arbetsmaterial, fortbilda personalen i viktiga kunskapsfrågor och säkerställa så att alla samhällsviktiga funktioner kan bedrivas även fortsättningsvis.

Undvik ryktesspridning – tänk på vad du säger

När smittan nu nått vår kommun och människor hör talas om att folk på hemorten insjuknat, ökar rädslan av naturliga skäl. En pandemi av denna art är inte något vi hanterat förut. Oro och ryktesspridning är därför igång i våra samhällen; både muntligt och på sociala medier.

– Jag vill därför be alla om lugn och eftertanke. Sprid inte rykten, var källkritisk och dela inte osäker information. Genom att tänka igenom en extra gång innan du pratar om något kan du förhindra att någon annan blir rädd.

Följande källor är säkra att följa:

På dessa webbsidor hittar du all information du behöver om covid-19, hur du ska agera för att minska risken för smitta, hur du gör om du blir sjuk, vilka förändringar som gjorts i hela samhället och i Kramfors kommun samt mycket annat.

Uppdaterad: 2020-03-30 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.