01 april 2020
Kommun & demokrati

Framtidens välfärd behöver digitalisering

Digitalisering och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgare och näringsliv. Vi är redan på god väg. Nu tar vi ett steg till och inrättar en enhet för digitalisering.

Andelen barn, unga och äldre i samhället kommer att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket svagt. För att möta utmaningen behöver vi hitta långsiktiga lösningar för att klara välfärden. Därför inrättas en digitaliseringsenhet inom Kramfors kommun som får uppdraget att utveckla, bereda och besluta inom området.

– När vi utmanar det sätt vi gör saker på genom att använda oss av digitaliseringens möjligheter, kommer vi att frigöra tid till det som är vårt viktigaste uppdrag, att möta och stödja människor i vårt samhälle, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Smartare välfärd

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Sveriges kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering ger verktyg som effektiviserar och skapar förutsättningarna för en likvärdig vård och skola, ett effektivt och hållbart samhällsbygge samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning.

För att ta vara på möjligheterna, måste även vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Digitaliseringsenheten är en del i det arbetet.

Enhetens grundläggande uppdrag omfattar strategisk styrning, utveckling och stöd av digitala tjänster och processer till den egna organisationen samt den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Fokus på interna processer

– Fokus den första tiden är att effektivisera våra interna processer. Vi har samarbetat i projektform med andra kommuner sedan år 2011. Nu skapar vi en organisation på hemmaplan som tar vid efter projektet och fortsätter att utveckla, säger Peter Carlstedt, kommundirektör.

I projektet e-Samverkan, som avslutades i januari i år, deltog samtliga kommuner i Västernorrland, samt kommunerna Hudiksvall och Nordanstig. Verktyget, Open ePlatform, används av ett stort antal kommuner i Sverige. En nationell användarförening, där 125 kommuner i landet är medlemmar, samverkar och samordnar utvecklingen av plattformen och fungerar som samtalspart med myndigheter och systemleverantörer.

120 e-tjänster och en robot

Kramfors kommun har idag omkring 120 e-tjänster som riktar sig till både medborgare och näringsliv. I februari i år lanserades en ny e-tjänst, som med hjälp av en robot, samlar in medgivande till vaccination. Skolsköterskornas administrativa börda lättas och tiden kan istället gå till eleverna.

– Elevhälsans e-tjänst visar på styrkan i digitalisering, att kunna frigöra tid för det som vi människor gör bättre än maskiner, det personliga mötet inom vård, skola och övrig välfärd, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bredband ger samhällsvinster

Bredbandsutbyggnaden spelar en central roll för att öka användningen av digitala välfärdstjänster. Vi behöver stabila uppkopplingar, särskilt för personal som arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sitt vardagsliv. Digitala tjänster blir allt viktigare i nära vård.

Målet är att medborgare, offentliga verksamheter och privat näringsliv inom kommunen ska få tillgång till ett nät som olika aktörer får möjlighet att använda på lika villkor.

– Här finns betydande samhällsvinster och möjligheter att öka kvalitet och service i vår kommun. Vi äger infrastrukturen genom vårt bolag Mediateknik och får på så sätt ökade möjligheter att förse medborgare och företagare i Kramfors kommun med utveckling inom digitalisering samt tjänster och service, avslutar Malin Svanholm.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten består av fyra medarbetare som under våren flyttar in i sina lokaler på Vallen i Kramfors. Enheten skapas genom en omfördelning av resurser och personal inom kommunledningsförvaltningen. Digitalisering och nya tjänster kommer att utvecklas i nära samarbete med verksamheterna, ett arbete som redan pågår.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i frågan den 31 mars 2020.

Läs mer

Medgivande till vaccin digitaliseras, 24 februari 2020

Fler väljer e-tjänster, 2 december 2019

Nu satsar vi mer på e-tjänster, den 10 november 2016

Våra e-tjänster finner du i topp på denna sida, se den blå symbolen, alternativt via e-tjanster.kramfors.se Länk till annan webbplats.

Bredband och IT

Mediateknik storsatsar på bredbandsutbyggnad, 13 november 2019

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice
ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Peter Carlstedt
Kommundirektör
0612-801 10
peter.carlstedt@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.