Servicetjänster

Hjälp i hemmet

Du som är 69 år och äldre och är folkbokförd i Kramfors kommun kan beställa vissa servicetjänster utan kontakt med biståndshandläggare. Du avgör själv vilka tjänster du vill beställa. Servicetjänsterna är till för att underlätta för dig med praktiska sysslor i hemmet: städning, tvätt/klädvård och stöd med inköp och matdistribution. Personlig omvårdnad ingår inte.
 
Stödet du får genom de servicetjänster du beställt utgår ifrån dina egna resurser, du är delaktig i planering och utförande utifrån din egen förmåga. Målet är att stärka dina egna förutsättningar att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt.

Vilka servicetjänster finns?

Servicetjänsterna städning, tvätt/klädvård och inköp kan användas upp till åtta timmar per månad och hushåll. De servicetjänster som finns är:

  • Städ
  • Tvätt/klädvård
  • Inköp
  • Matdistribution

Läs mer på undersidorna hur du beställer servicetjänster.

Säkerhetsrond och information i din bostad

För att du ska vara trygg och säker i din bostad erbjuder kommunen en kostnadsfri säkerhetsrond. Frivilligsamordnaren kan komma hem till dig där ni tillsammans ser över riskerna i ditt hem. Därefter ges förslag på åtgärder för att minimera dem.
 
Frivilligsamordnaren kan också informera om äldreomsorgens verksamhet samt de frivilligverksamheter som kommunen erbjuder.
Frivilligsamordnaren når du genom kundtjänst, se under Kontakt på denna sida

Behov av mer eller annat stöd

Om du behöver mer eller annat stöd, service eller omsorg tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare genom kundtjänst, se under Kontakt på denna sida.

Information om taxor och avgifter

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Avgiftshandläggare
0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se