Tillfällig vistelse

Om du har behov av stödinsatser från äldreomsorgen och/eller kommunens hälso- och sjukvård i din bosättningskommun, vill tillfälligt vistas i Kramfors kommun och under vistelsen har behov av stödinsatser i Kramfors ska du vända dig till din bosättningskommun. Det är din bosättningskommun som ansvarar för att skicka en beställning på det stöd du behöver under din vistelse i Kramfors kommun.

Du ansvarar själv för att ta med egna hjälpmedel, som behövs under vistelsen, från din hemkommun. Har du frågor om hjälpmedel, kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut i din hemkommun.

Information till kommuner som handlägger ärenden för personer som tillfälligt kommer att vistas i Kramfors kommun.

Informationen syftar till att underlätta handläggning och verkställighet för personer som ska vistas tillfälligt i Kramfors kommun, och som har behov från äldreomsorgen.

Då varje bosättningskommun har olika rutiner och riktlinjer ber vi er respektera vår hantering av dessa ärenden, och därmed följer nedanstående rutiner.

Hemtjänst, matdistribution och trygghetslarm enligt socialtjänstlagen

Skriftlig begäran och underlag ska vara Kramfors kommuns förebyggande- och utredningsenhet tillhanda minst 4 veckor innan personen kommer till kommunen. Detta för att vår verksamhet ska få en möjlighet att hantera och planera verkställigheten.

Under Relaterade dokument hittar du skriftlig information om vad beställningen ska innehålla samt den blankett som ska användas vid beställning.

Hälso- och sjukvård

Förfrågan ska vara inkommen till enhetschef på Kramfors kommun, hälso- och sjukvårdsenheten minst fyra veckor innan planerad vistelse. Bosättningskommunen använder den vårdbegäran som finns under Relaterade dokument på denna sida. Vid godkännande av förfrågan upprättar enhetschef i Kramfors kommun en överenskommelse med bosättningskommunen om vilka åtgärder som ska genomföras samt gällande timpris.

Följande gäller kring planerade hälso- och sjukvårdsinsatser, hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel och övriga förbrukningsartiklar:

Planerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Inför utförandet av hälso- och sjukvård ska följande uppgifter vara säkerställda från bosättningskommunen:

  • Överrapportering från legitimerad personal i bosättningskommunen
  • Tydligt uppdrag från hemkommunen gällande vilken/vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som ska utföras
  • Kontaktuppgifter till närstående
  • Aktuella ordinationshandlingar
  • Säkerställa att läkemedel för hela perioden skickas med samt att eventuella dosleveranser skickas till överenskommen adress i vistelsekommunen
  • Säkerställa att allt material som krävs skickas med exempelvis sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel
  • Säkerställa att de hjälpmedel som skickas med har medföljande bruksanvisningar och att instruktioner kring användning delges verkställigheten/hemtjänsten

Hjälpmedel

Patienten ansvarar för hjälpmedel under vistelsen, det kan innebära att patienten själv tar med egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Hjälpmedel under planerad vistelse förskrivs inte av Kramfors kommun.

Inkontinenshjälpmedel

Förskrivs i bosättningskommunen och medtags av patienten vid vistelse, alternativt att leveransadressen ändras tillfälligt.

Övriga förbrukningsartiklar

I första hand skickar bosättningskommunen med material som krävs för att utföra den planerade hälso- och sjukvården, exempelvis omläggningsmaterial.

Kramfors kommun fakturerar bosättningskommunen efter avslutad vistelse för utförda och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt överenskommen taxa.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg