Takkupa

En takkupa kan öppna upp en övervåning och ge bättre ljusinsläpp i en annars oftast mörk plats.

Innan du börjar bygga

Innan du ansöker om bygglov eller gör anmälan finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

Bygglov eller anmälan?


Bygglov behövs ofta men det finns undantag.

Om takkupan/takkuporna uppfyller alla följande krav behövs bara en anmälan men inte bygglov.

 • Inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen, t ex i en takstol.
 • Upptar mindre än halva takfallet (längden på taket).
 • Det finns ingen befintlig takkupa och du ska bygga max två takkupor eller det finns en befintlig takkupa och du ska bygga en takkupa.
 • Byggnaden eller området inte är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

För dig som bor på glesbygden, alltså utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse, finns det undantag. Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om takkupan/takkuporna uppfyller följande:

 • Inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen, t ex i en takstol.
 • Upptar mindre än halva takfallet (längden på taket).
 • Det finns ingen befintlig takkupa och du ska bygga max två takkupor eller det finns en befintlig takkupa och du ska bygga en takkupa.
 • Byggnaden eller området inte är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du behöver söka bygglov om en eller flera av punkterna inte uppfylls. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Din ansökan

Lämna in följande vid anmälan eller ansökan om bygglov

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning och fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Konstruktionsritning som visar väggen i genomskärning.
 • Foto på huset där det ska byggas till.
 • Förslag på kontrollplan eller anmälan om kontroll.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss tilldelas du en handläggare som granskar dina handlingar. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering, det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov och 4 veckor att ge startbesked vid anmälan. Kommer takkupan påverka konstruktionen som att ta bort en takstol kommer du behöva en kontrollansvarig och även ha ett tekniskt samråd innan du får startbesked att börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker till tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se