Framtidsbygget – en hel kommun

Av över 80 sökande blev Kramfors kommun en av tio pilotkommuner som fick medel av Tillväxtverket för att stärka den lokala attraktionskraften och inspirera andra att göra liknande satsningar runt om i Sverige. I Kramfors kommun tog arbetet form av projektet Framtidsbygget – en hel kommun.

Tillsammans skapar vi framtiden var budskapet. Starten på en gemensam resa där vi växer både som människa och kommun. En kommun där alla känner sig välkomna och väntade.

Bättre på medborgardialoger

Det är genom engagemang, delaktighet och inflytande som vi utvecklar vår kommun. För att nå dit är medborgardialogen ett utmärkt verktyg. Framtidsbygget – en hel kommun har gett fler personer kunskap om medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på vid en dialog. I projektets aktiviteter har dialogen varit naturlig del och nyskapande. Något som har väckt nationellt intresse.

Vi välkomnar varandra och oss själva

Ett gott värdskap och goda samtal påverkar upplevelsen av plats eller en verksamhet. Värdskap handlar om konsten att få människor att känna sig välkomna. Projektet har i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag bjudit in till flera dialogmöten. Målgruppen har varit politiker, tjänstepersoner och ett växande nätverk av ambassadörer. Möten där deltagarna har pratat om bemötande, attityder och värderingar. Samtidigt har alla fått möjlighet att reflektera och gemensamt lyfta fram saker som man är stolt över i Kramfors kommun.

Fler ambassadörer

Att sprida goda nyheter, tala väl om Kramfors kommun och ett gott värdskap. Det är kärnan i uppdraget som ambassadör. I Framtidsbygget – en hel kommun har Kramfors kommun och ambassadörerna arbetat nära varandra för att tillsammans skapa fler möjligheter än var och en för sig. Projekt har jobbat med att finna formerna för ett långsiktigt hållbart nätverk av ambassadörer. Ett nätverk som har fortsatt att växa efter avslutat projekt.

Tillsammans stärker vi vår attraktionskraft och berättar om detta för andra

Framtidsbygget – en hel kommun har ökat kunskapen om betydelsen av attityder, attraktiva boendemiljöer och ett gott företagsklimat. Hundratals personer har deltagit i olika dialogprocesser.

Exempelvis har projektet utvecklat en metod som kartlägger hur människor rör sig i kommunen, varför olika platser besöks och upplevs samt hur kommunorganisationen fungerar. Utifrån mer än 200 djupintervjuer skapades en bild över synen på Kramfors kommun både som geografisk yta och organisation.

Projektet har gjort flera filmer med olika teman som har haft tusentals visningar i sociala medier. Arbetet med medborgardialoger har lyfts fram av Sveriges kommuner och landsting. Kommuner i Sverige och Norge har besökt Kramfors kommun för att få inspiration om medborgardialoger och hur man kan bygga upp ett ambassadörsnätverk.

Framtidsbygget – en hel kommun avslutades med nationell konferens runt temat stärkt lokal attraktionskraft.

FAKTA

Projektet pågick 2015-2018 och finansierades av Tillväxtverket, Region Västernorrland och Kramfors kommun. Budgeten var 3,8 miljoner kronor varav Kramfors kommuns del var cirka 1 miljon kronor. En satsning där kommunens finansiering fördelades under 3 år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se