Ridhusbygge i Björknäs

Utbyggnad pågår av ridanläggningen i Björknäs, där Kramfors ridklubb har sin verksamhet.

Det byggs ett nytt varmbonat ridhus där den tidigare paddocken vid vägen låg. Stallet byggs ut med 10 stycken boxplatser.

Bygget beräknas vara klart till årsskiftet 2020/2021. Budget för bygget är 23 miljoner och beslutade av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 september 2018.

Bakgrund

Verksamheten vid ridskolan i Björknäs har under de senaste tio åren utvecklats rejält. Antalet uppsittningar i olika former, lektioner, träningar och privatlektioner har ökat från 200 till 350 uppsittningar i veckan. Handikappridning är en särskild verksamhet som också expanderar och här finns ett bra samarbete med särskolan. För många med funktionsnedsättning är ridning en viktig del för att öka cirkulationen och därmed kroppens funktioner.

Idag finns ett ridhus som inte är isolerat och det medför att det är svårt att bedriva verksamhet under de kalla vintermånaderna. Det påverkar ryttare med funktionsnedsättning och även äldre ryttare som inte kan utnyttja ridhuset under denna period. Kylan är också ett arbetsmiljöproblem för personalen som utsätts för stora påfrestningar i kyla.

Det nya ridhuset kommer att vara isolerat så att man klarar kraven på 10 grader under vintertid och kan då erbjuda bra förhållande för både ryttare och personal. Eftersom ett ridhus möjliggör fler uppsittningar så byggs också ett stall som kommer att svara upp mot den ökning av hästar som krävs för verksamheten. Representanter från ridklubben har varit med i hela projekteringsfasen och deras önskemål har noga övervägts i processen. Det nya ridhuset och stallet kommer att handikappanpassas och uppvärmningen kommer att vara bergvärme.

Här kan ni se vad som kommer hända

Se vad som händer på bygget

Här kan ni ta del av projektets gång.

Klicka + för att läsa, fäll igen informationen genom att trycka –

Bygget börjar nå slutresultat
Vecka 22, läget i bilder
Vecka 19, läget i bilder
Insidan tar form
Bygget tar form
Resning av stommen är klar
Detta har hänt fram till vecka 44

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se