Varumärket

Hösten 2012 startade dåvarande Tillväxtenheten ett arbete på uppdrag av politiken kring att arbeta med kommunens varumärke.

Politiker, chefer, tjänstepersoner och allmänhet deltog därefter i ett flertal workshops där man i dialog tog fram diskussionsunderlag för att så småningom mejsla fram de kärnvärden som Kramfors kommun står för.

All kommunikation ska spegla, leva och förmedla de kärnvärden som varumärket Kramfors kommun står för.

De ord som fastställdes som kärnvärden var:

Tryggt

Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro.
Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss.
Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och sammanhang. 

Nära

Vi är medmänskliga och hjälpsamma, vi värnar varandra.
Vi möter varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar de som är nya.
Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och i regionen.

Inspirerande

Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.
Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och kulturarbetare.
Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter vår kommun.

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se