Revisionsrapporter

Kommunfullmäktige utser efter varje val nio förtroendevalda revisorer enligt principen att varje parti som är representerat i fullmäktige också ska representeras av en revisor. Ordförande tillhör i princip alltid oppositionen. Nuvarande ordförande är Bertil Böhlin (C).

Lekmannarevisorerna har till sin hjälp ett sakkunnigt biträde vilket anlitas som konsult genom upphandling vart tredje/fjärde år.

Årligt arbete

Varje år fastställer revisorerna en granskningsplan, som innehåller de projekt som ska genomföras. Året för revisionen avslutas i och med att årsredovisning och bokslut granskats och revisionsberättelse lämnats till fullmäktige.

När en granskning genomförts fattar revisorerna beslut om hur resultatet ska förmedlas till den granskade nämnden/styrelsen. Oftast presenteras resultatet för nämnd eller styrelse och svar på det revisorerna kommit fram till behöver åtgärdas.

Revisionen

Mer om revisionen, vilka som är revisorer och vad deras uppdrag omfattar, kan du läsa på sidan Revisionen, se relaterade länkar på denna sida.

Revisionsrapporter

Nedan finns revisionsrapporter från 2020 och framåt publicerade. Vill du ta del av tidigare rapporter ta kontakt med registrator 0612- 801 09

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Bertil Böhlin, ordförande revisionsnämnden
Tel: 0612-800 00