Placeholder
21 mars 2024

Mår din kompis dåligt i sin relation?

Genom att delta i kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt som pågår under februari och mars vill vi särskilt uppmärksamma och synliggöra killars våld mot tjejer och våld i ungas parrelationer.

Bakom kampanjen står Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se

Fokus på unga relationer

Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke. Unga är en särskilt utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer och det är viktigt att de funderar över hur deras relationer ser ut och vad som är en hälsosam relation eller inte. Det handlar både om att förebygga våldsutsatthet och om att upptäcka de som redan är utsatta eller som utsätter någon för våld i ungas parrelationer.

Det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer vi vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det. Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att unga ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Våld kan se olika ut

Många tänker att våld sker genom fysisk handling som knuffar, slag, sparkar eller stryptag. Men det finns fler typer av våld, exempelvis:

Psykiskt våld genom kränkande eller elaka kommentarer och hot. Till exempel hota att göra någon illa genom att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv.

Sexuellt våld som är att göra något på ett sexuellt sätt mot någons vilja. Till exempel ta på någons kropp på ett sätt som personen inte vill eller tjata till sig sex. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det ett övergrepp och en brottslig handling. Sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och våldtäkt är exempel på sexuellt våld.

Digitalt våld kan ske genom att utövaren ständigt sms:ar eller ringer för att ha full koll på var partnern är och vem partnern umgås med, begränsar vilka partnern tillåts att ha som vänner i sociala medier eller på andra sätt använder nätet för att kränka eller hota en person.

Rätt till hjälp

Det är aldrig okej att utsätta någon för våld och det är aldrig den utsattes fel. Att känna skuld eller skam är en vanlig reaktion på våld, men ansvaret ligger alltid på den som utövar våldet. Att bli utsatt för våld kan påverka den utsattes självkänsla och göra att hen mår dåligt på olika sätt, till exempel känna sig orolig, stressad, ledsen eller nedstämd. Det kan göra det extra svårt att söka hjälp, men individen har alltid rätt till det.

Tillsammans gör vi skillnad

Våga se, fråga och agera om du misstänker att någon blir utsatt för våld. Det räcker att en person bryr sig och agerar, den personen kan vara du!

Det finns hjälp och stöd att få!

  • Är du rädd för den du är tillsammans med?
  • Mår din kompis dåligt i sin relation?
  • Har du gått över din partners gränser?

Är situationen akut?
I en akut situation, ring alltid larmnumret 112

 

Elevhälsan

Kontakta elevhälsan Kramfors kommun

Socialtjänsten (mottagningsgruppen)
0612-802 06

Våld i nära relation Kramfors kommun

Ungarelationer.se
Stöd och information till dig under 20 år som

  • blir utsatt i en relation
  • är kompis till någon som blir det
  • eller är den som utsätter

ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Kramfors kvinnojour
0612-108 28

Killar.se
Stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som kille mellan 10 och 20 år.

Chatten är öppen söndag till torsdag mellan kl 19 och 21.

killar.se Länk till annan webbplats.

Välj att sluta
Nationell stödtelefon som riktar sig till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har frågor om ilska eller våld.

020-555 666

valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Mer information om kampanjen

Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Charlotte Karlsson

Frågor kring nyheten?

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se