Humlans förskola, Nyland

Verksamhet
Humlans förskola ligger i Nyland, vackert belägen vid Ångermanälven och med närhet till skogen. Närmaste stad är Kramfors som ligger 16 km söderut. Infrastrukturen är god då det är bara några minuters väg till flyg och järnväg. Förskolan ligger i anslutning till Nylandsskolan som är en F - 6 skola.

Förskolan har två avdelningar med stora rum och högt i tak, vi är 6 pedagoger som arbetar med barnen i åldersblandade grupper. Vi har vid behov tillgång till specialpedagog.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Leken har en stor betydelse i barns lärande och det fokuserar vi på både inomhus och i vår fina utomhusmiljö samt i skogen som vi har på gångavstånd från förskolan. Vi observerar och lyssnar till barnens behov och intressen. Vi förändrar vår miljö och vårt arbetssätt utifrån barngruppen och erbjuder en miljö rik på rörelse och fysisk aktivitet, tack vare vår närhet till skolan har vi tillgång till gymnastiksal en gång i veckan. Hela vår verksamhet genomsyras av arbete med språk, matematik och motorisk utveckling.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?
Vi strävar efter att skapa en trygg miljö och där barnens trivs och är trygga det gör vi bl.a. genom att pedagogerna är där barnen är. Vårdnadshavare ska känna sig trygga att lämna sina barn på vår förskola därför är introduktionsperioden viktig, då ges möjlighet att lära känna personal och lokaler samt tillfälle att delge viktig information som kommer barnet till gagn. Vårt mål är att barn, föräldrar och personal ska uppleva vår förskola och dess verksamhet som trygg, rolig och lärorik. Närheten till skolan utgör också en fördel vid flytten till förskoleklassen när den tiden kommer, barnen ser skolan varje dag och vi kan prata om deras framtid där.

Vad utmärker just vår förskola?
Vi delar in barnen i grupper med syftet att kunna tillgodose barnens olika behov och intressen. Vi anser att miljöns utformning har en stor betydelse och vi försöker anpassa den och vårt arbetssätt utifrån den barngrupp vi möter. Förskolan utgör en viktig del i barnens livslånga lärande och vår ambition är att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande tillsammans med barnen. En verksamhet där barnens nyfikenhet, kreativitet och upptäckarlust får ta plats!

Välkommen till oss!

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-808 14

Besöksadress
Borgargatan 48
870 52 Nyland

E-post
nylands.forskola.humlan@
kramfors.se

Rektor
Elin Åhnberg
0612-802 70
elin.ahnberg@kramfors.se