• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Vimpelns förskola, Nyland

Verksamhet
Förskolan ligger i vackert belägna Nyland, med gångavstånd till Ångermanälven. Närmaste stad är Kramfors och dit är det sexton kilometer. På några få kilometers avstånd i nordlig riktning ligger Kramfors/Sollefteå flygplats med dagliga avgångar till Gällivare och Stockholm. Där finns även hållplats för Botniabanan.

För att nyttja både pedagoger och lokaler maximalt så har vi delat upp barnen i två grupper utifrån ålder/mognad.

De äldsta barnen har sin hemvist och de yngsta har sin hemvist. Pedagogerna arbetar över "hela huset" och med alla barn. På så sätt har alla vuxna och barn i huset en nära relation till varandra och vi kan fördela pedagoger efter behov, utifrån antal barn i förhållande till planerade aktiviteter.

Vi har också på grund av detta möjlighet att planera in aktiviteter där vi kan mixa barn i olika åldrar så att övergången mellan grupperna blir helt utifrån det enskilda barnet.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Vi, pedagoger, som är väl förtrogna och insatta i läroplanens strävansmål, har skapat lärandemiljöer som är anpassade efter barnens förutsättningar, intressen och behov.

Vi ser leken som en central roll i vår verksamhet och kan genom den ge grunden för det livslånga lärandet samt stärka barnens identitet, självkänsla och förmåga att samarbeta i grupp.

Vi strävar också efter att på ett lustfyllt sätt i samlingar, skapande verksamhet och inte minst i de dagliga rutinerna få in en språklig medvetenhet samt ett matematiskt tänkande.

Enligt nämndsbeslut fokuserar vi för närvarande på natur & teknik. Våra "15-timmarsbarn" är övervägande närvarande tisdag-onsdag-torsdag och det är de dagarna vi då valt att arbeta i våra temagrupper och med värdegrunden samt att vi går på gymnastik i skolans lokaler.

Hur gör vi för att alla våra barn ska trivas och känna sig trygga?
Inskolningsperioden är viktig, eftersom det då ges möjlighet att lära känna både personal och lokaler samt att delge varandra viktig information som kommer barnet till gagn. Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolningsmodell.

För de barn som har behov av särskilt stöd, anpassas verksamheten på bästa möjliga sätt. Vi verkar för ett nära samarbete med föräldrarna för att kunna utgöra ett komplement till varandra.

Personalen är engagerad och finns nära barnen, vilket gör att barnen blir sedda och bekräftade.

Vi ser också till att ha roligt tillsammans.

Vad utmärker just vår förskola?
Vi utgår från läroplanen under dagens alla aktiviteter och rutiner och sätter leken i främsta rummet. Vi erbjuder också ett, för framtiden, målinriktat tänk/arbetssätt, vilket gör barnen självständiga.

Vår utemiljö är kuperad vilket ger barnen stora möjligheter till att utveckla den motoriska färdigheten. Dessutom har vi närhet till skog och mark. Vi är naturligtvis ute varje dag (med enstaka undantag när vädret gör det omöjligt)!

Vi medverkar till en lugn och trygg övergång från förskolan till förskoleklassen, som finns i den, på gångavstånd belägna låg- och mellanstadieskolan.

Vi har ett bra och fungerande inflytanderåd med aktiva föräldrar.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: 2018-10-03 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Telefon
0612-808 15

Besöksadress
Borgargatan 16
870 52 Nyland

E-post
nylands.forskola.vimpeln@
kramfors.se

Förskolechef
Ellinor Sundell
0612-803 38
ellinor.sundell@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.