Babelsbergs förskola

Verksamhet

Babelsbergs förskola har två avdelningar med 36 barn i blandade åldrar, 1-4 år. Förskollärare och barnskötare arbetar i arbetslag. Förskolan ligger mitt i centrala Kramfors nära Resecentrum och vi har en stor, härlig, kuperad gård med gräs, sand och asfalt. Det finns flera olika bärbuskar, svartvinbär, rödvinbär och hallon bland annat som är mycket uppskattade bland barnen.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen så att alla når målen?

Vi erbjuder en trygg miljö genom närvarande pedagoger och fasta rutiner. Vi fokuserar på en trevlig, rolig och utmanande lärmiljö samt den empatiska förmågan hos varje barn och vuxen, där vi lyssnar på varandra. Varje individ ska känna att de kan uttrycka sina känslor och tankar i olika former. Stödtecken och bildstöd är en central del i vår verksamhet för barns språkutveckling.

Vi anpassar vårt arbetssätt utifrån den barngrupp vi har, leken har en stor betydelse i barns lärande och det fokuserar vi på både inomhus och utomhus. Vi erbjuder olika pedagogiska material och genom detta uppmuntrar vi barns kreativitet och nyfikenhet som utmanar barns utveckling och lärande.

Hur arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga?

Vi är en liten förskola där alla pedagoger och barn känner varandra och vi arbetar mycket tillsammans över avdelningarna. Alla som kommer till förskolan ska få ett bra bemötande där tamburkontakten är viktig för att skapa en trygg relation med både vårdnadshavare och barn.

Vad utmärker vår förskola?

Vi har en fin gård och vi lägger mycket fokus på att vara utomhus. Det finns två små lekstugor, klätterställning, gungor, rutschkanor och sandlådor bland annat. Vintertid har vi en pulkabacke och sommartid cyklar vi och har vattenlek. Vi ligger mitt i centrum, vilket möjliggör promenader till olika lekparker, bibliotek, ”lillskogen” samt idrottsplatsen.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan.

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
Rödklövern: 0612-805 63
Blåklockan: 0612-805 64
Köket: 0612-805 73

Besöksadress
Babelsbergsgatan 4
872 30 Kramfors

E-post
babelsbergs.forskola@
kramfors.se

Rektor
Örjan Sundkvist
0612-803 38
orjan.sundkvist@kramfors.se