Skarpåkerns förskola

*Sidensvansens förskola kommer upphöra i samband med sommaren 2025, efter beslut från utbildningsnämnden i februari 2024.

De barn som går på Sidensvansens förskola under läsåret 2024-2025, kommer efter sommaren 2025, börja i förskoleklass.

Verksamhet

Förskolan ligger på Skarpåkern i centralorten Kramfors och i anslutning till Skarpåkersskolan F-3. Vi tillhör Centrum Östra. Skarpåkerns förskola är uppdelad på två byggnader: En byggnad med två avdelningar som heter Duvan och Pandan med barn i åldrar 1-4 (18 barn per avdelning). Här har vi tillagningskök med skolkock på 75%, frukost, lunch och mellanmål serveras på stället. Andra byggnaden heter Sidensvansen med två avdelningar för 5-åringar (22 barn per avdelning) som heter Röd och Blå. Frukost och mellanmål serveras på ställe medan lunch äts i Skarpåkerskolans matsal. Vi har ett nära samarbete med specialpedagogen.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Läroplanen (Lpfö-98) tillsammans med vår arbetsplan är grunden för vårt pedagogiska arbete. Vi arbetar för ett lustfyllt lärande där barnen nyfikenhet och kreativitet lyfts fram.

Verksamheten med 1-4 år: Barngruppen delas in i mindre grupper vid olika tillfällen under veckan och verksamheten anpassas därefter, för på bästa sätt tillgodose barnens olika behov. Vi arbetar med tydliggörande pedagogogik och förändrar innemiljön utifrån barngruppens behov. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärande.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?

Vårdnadshavarna ser vi som en tillgång i vårt arbete och därför satsar vi på att få en god kontakt med dem där vårdnadshavares synpunkter tas tillvara. Vi lägger stor vikt på att stärka barnens identitet och sociala kompetens. Barnens nyfikenhet, kreativitet och ansvarstagande uppmuntras.

Vad utmärker just vår förskola?

Här arbetar pedagoger som finns nära barnen och ger dem stöttning och vägledning så de kan få möjlighet att känna sig delaktiga och ha roligt i sin vardag. Vi tillbringar mycket tid till utomhusaktiviteter året runt för att ge barnen frisk luft och möjlighet till grovmotorisk träning.

Hitta oss på kartan

Den gröna symbolen i kartan (barn som leker) visar platsen för förskolan..

I kartan kan du zooma in och zooma ut (plus- och minussymboler) samt förflytta dig i kartan med muspekaren. Vill du öppna kartan i helskärmsläge, välj den tredje symbolen från topp. Avmarkera symbolen när du vill lämna helskärmsläget.


Visa karta med alla teman i eget fönster

Visa karta med alla teman i eget fönster

Via länken under kartbilden når du kartor med olika teman. När du öppnat kartan kan du välja olika teman (vyer) genom att tända och släcka lager i kartan. Se exempelvis menyn i kartan och välj Barn & utbildning och välj att tända och släcka lager i underrubrikerna.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Telefon
0612-808 68
0612-808 69
0612-808 66 (köket)
0612-805 26 Sidensvansen

Besöksadress
Skarpåkerns förskola
(Duvan och Pandan)
Egnahemsvägen 8
872 31 Kramfors

Sidensvansens förskola
(Röd och Blå)
Bergomsvägen
872 31 Kramfors

E-post
skarpakerns.forskola@
kramfors.se

sidensvansensforskola@
kramfors.se

Rektor
Monika Hellström
0612-802 50
monika.hellstrom@kramfors.se

T.f. rektor
Ellinor Sundell
0612-802 50
ellinor.sundell@kramfors.se

Rektor på Sidensvansen
Elin Åhnberg
0612-802 70
elin.ahnberg@kramfors.se