Kramfors Fairtrade City

Arbetet syftar till att stärka en hållbar samhällsutveckling och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Konkret handlar det om att Kramfors kommun som offentlig organisation ska ta ett samhällsansvar vid upphandling och kontinuerligt öka konsumtion av rättvist producerade varor, sprida information om rättvis handel i samhället och att utbudet och konsumtionen av rättvist producerade varor ska öka i butiker och på serveringsställen i kommunen.

Fairtrade Challenge

Nu är det dags för Fairtrade Challenge, Fairtrades årliga fikakampanj, som går av stapeln V 19, 8 - 14 maj. Syftet med kampanjen är att synliggöra människorna bakom de råvaror som många av oss förknippar med en fikapaus. Genom att fika Fairtrade är du med och uppmärksammar hållbar konsumtion samtidigt som du utmanar andra att göra detsamma.

Vårkampanjen genomförs varje år i början av maj, i samband med World Fairtrade Day. Årets vårkampanj, Fika Forever, handlar om att lyfta hur klimatförändringar och dåliga villkor för odlare hotar framtidens fika.

Läs mer om kampanjen och registrera din fika här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrgruppen leder arbetet

Arbetet med Fairtrade City i Kramfors leds av en styrgrupp som har en bred samhällelig mångfald med representanter från ideella organisationer, näringslivet, skola, politik och den offentliga förvaltningen. Styrgruppsmedlemmarna är:

Jon Björkman, (ordförande styrgrupp), vice ordförande i kommunstyrelsen (V)
Ida Stafrin, Oppositionsråd (C)
Rolf Andersson, Miljöpartiet
Christina Maydotter, Nordingrå Konstby
Kristina Tosteberg, Svenska Kyrkan
Gunilla Olofsson, Afrikagrupperna (ÅAG)
Sofia Larsson, Hållbarhetsutvecklare, Kramfors kommun
Clara Rosander Sjöberg, Samhällsplanerare, Kramfors kommun
Elisabeth Svanberg, Folkhälsoutvecklare, Kramfors kommun
Anki Frånberg, Kostekonom, Kramfors kommun
Joel Sandström, Butikschef, Coop Kramfors
Peter Ramström, Lärare, Ådalsskolan
Elever, elevkåren, Ådalsskolan

Styrgruppens övergripande mål för verksamhetsår 2022 är att:

På bred front synliggöra att Kramfors är en Fairtrade City, genom kvalitativa aktiviteter och bedrivande av informationsspridning, både verksamhetsinternt och för alla Kramforsbor.

Kramfors kommuns konsumtion av Fairtradeprodukter

Konsumtionen av Fairtradecertifierade produkter uppgick till 4,2 % av 2022 års totala livsmedelskonsumtion. Av de konsumerade Fairtrade-produkterna stod kaffe för den största volymen, 85 % av kaffet var certifierat. Även kakaopulver är i stor utsträckning Fairtrade-certifierat, 92 % av den totala konsumtionen var certifierad, för bananer var siffran motsvarande 37 %.

Målsättningen, som beslutades i Kommunstyrelsen 2019-05-14, var att öka kommunens inköp av rättvist producerade produkter enligt följande:

• kaffe till 100 %
• bananer till 25 %
• kakaopulver till 100 %
• total konsumtion till 5 %

Vi har kommit en bit på vägen men kommer att fortsätta arbetet med att öka den rättvisa konsumtionen.

Vill du engagera dig i Fairtrade City-arbetet?

Om du har några tips eller önskar engagera dig, tveka inte att höra av dig till kommunens samordnare, se kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson