Folkhälsa

Folkhälsa omfattar åtta olika målområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är viktiga individers hälsa under hela livet. I Kramfors kommun jobbar vi med folkhälsoarbete på flera sätt. Vi har ett helhetstänk som innebär att folkhälsan tas i beaktande i arbetet med kommunens framtid och utveckling.

Främjande insatser

Främjande handlar om att främja insatser som kan leda till en god hälsa bland annat genom att tillhandhålla lokaler, hallar och arenor för fysisk aktivitet.
Det handlar om att skapa goda boende och uppväxtmiljöer där människor känner trygghet och delaktighet, samt att det finns en väl fungerande omsorg för både barn och gamla och en inkluderande skola

Förebyggande arbete

Förebyggande handlar om att förebygga ohälsa, bland annat genom att samverka med andra myndigheter, samverka inom kommunens olika förvaltningsområden och med det civila samhället t.ex. handel, föreningar och studieförbund. En stor del av det förebyggande arbetet riktas mot barn och ungdomar där samverkan med skolan är en stor del.

Motiverande insatser

Motiverande kan omfatta insatser i form av bidrag, föreläsningar, kampanjer, metoder med mera.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Elisabeth Svanberg
Folkhälsoutvecklare
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@
kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se