Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä varten annettava avustus on taloudellinen tuki toimenpiteisiin, joiden avulla asunnosta tehdään toimivampi henkilölle, jolla on alentunut toimintakyky. Avustuksen tarkoituksena on, että toimintakyvyltään alentunut henkilö saisi mahdollisuuden elää mahdollisimman itsenäistä elämää omassa asunnossaan.

Kuka voi hakea avustusta?

 • Henkilö, jolla on alentunut toimintakyky, tai henkilö, joka asuu samassa taloudessa toimintakyvyltään alentuneen henkilön kanssa
 • Toimintakyvyltään alentuneen lapsen vanhempi, jolla on yhteishuoltajuus avustuksen myöntämiseen ei vaikuta se, asuuko henkilö omistusasunnossa, vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Vuokra- tai asumisoikeusasunnon muutostöihin vaaditaan toki kiinteistön omistajan suostumus. Muutostöiden tarpeen on oltava pitkäaikainen tai pysyvä, jotta avustus myönnetään.

Mihin avustusta voi saada?

 • Kotiin sisälle ja sieltä ulos pääsemiseen
 • Asunnon sisällä liikkumiseen
 • Ruoanlaittoon ja syömiseen
 • Omasta hygieniasta huolehtimiseen
 • Nukkumiseen ja lepäämiseen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

 • Kynnysten poistaminen
 • Helpompi pääsy suihkuun
 • Luiska ulko-ovelle
 • Oviaukkojen leventäminen

Asunnon osto tai vaihto?

Jos henkilö muuttaa uuteen asuntoon, avustuksen saaminen edellyttää erityistä syytä. Asunnon muutostöitä koskevan lain mukaan henkilön edellytetään valitsevan asunnon, joka ei vaadi laajoja ja kalliita toimenpiteitä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea verkkopalvelumme kautta tai täyttämällä lomakkeen. Hakemuksen mukaan on liitettävä todistus, joka vahvistaa, että muutostyö on välttämätön toimintakyvyn alentumisen takia. Todistuksen voi laatia toimintaterapeutti muu asiantuntija.

Päätös

Kunta selvittää, kokeilee ja päättää, voiko muutostöihin saada avustusta voimassa olevien päätösten ja käytäntöjen perusteella. Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä. Ohjeet valituksen tekemiseen tulevat päätöksen mukana.

Hyvä tietää

Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnon muutostöihin, normaaleihin asunnon kunnostustöihin eikä teknisiin puutteisiin.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Kom in asiakaspalvelu
Puh. 0612-800 00

Käyntiosoite
Torggatan 2
872 80 Kramfors

Postiosoite
Kramforsin kunta
872 80 Kramfors


 Sähköposti
kommun@kramfors.se