Djurhållning

Bristande djurhållning

Det är länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddskontroll. Det är dit du ska ringa om du misstänker att ett djur inte har det bra, eller om du har andra funderingar om djurhållning. Telefon (växel): 0611-34 90 00.

Djur inom detaljplan

För att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd av miljö och bygg. Det gäller häst, ko, get, får, svin, höns eller orm.

Tillstånd krävs eftersom det inom detaljplanelagt område bor många människor som kan besväras av djurhållningen. Det är viktigt att tänka på risken för spridning av allergener i närområdet, samt att se till att gödsel från djuren tas om hand på ett bra sätt.

Ansökan om djurhållning

Blankett för ansökan om att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område finns under rubriken Relaterade dokument på denna sida.

Hundar och katter

Som hundägare har du ansvar för vad din hund gör. Ha inte en hund lös. Tänk på att många människor är hundrädda. Plocka alltid upp bajset efter din hund.

Katter kan orsaka problem hos grannar genom att de uträttar sina behov i sandlådor, rabatter med mera. En kastrerad katt är mindre revirhävdande än en okastrerad.

Om du störs av grannens hund eller katt, prata först med grannen om problemen innan du kontaktar miljö och bygg.

Läs mer

Mer information om hur vi hanterar ärenden med djur som stör hittar du i vårt faktablad "djur som stör" som finns under Relaterade dokument på den här sidan.

Under Relaterade dokument hittar du också kommunens lokala ordningsföreskrifter, som bland annat innehåller bestämmelser om hundar och katter. Ordningsföreskrifterna är ett komplement till ordningslagen och det är polisen som har tillsynen över att bestämmelserna följs.

Avlidna djur

Häst

Om din häst dör kan du få gräva ned den på din fastighet. Detta gäller inte om hästen haft en allvarlig smittsam sjukdom. Du kan också skicka hästen på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller använda något av Sveriges hästkrematorium.

Kontakta oss innan

En nedgrävning ska ske enligt våra anvisningar. Kontakta därför oss innan du gräver ned hästen. Vi vill vanligtvis se en kartskiss där platsen för nedgrävning är markerad.

Generella krav på nedgrävningsplatsen:

  • Tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup.
  • Torr väldränerad mark och hästen får inte hamna under grundvattenytan.
  • Inte närmare än 50 meter från ytvatten som t.ex. bäck, sjö eller hav.
  • Inte nära eller ovanför en dricksvattenbrunn. Skyddsavstånd beror på jordart, dock minst 50 meter.
  • Inte nära bostadshus.
  • Hästen får inte grävas ned i gödselstack.

Sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur, till exempel hund, katt, marsvin, hamster och fågel kan tas om hand hos veterinär. Du kan också gräva ned djuret själv eller lägga det i hushållssoporna. Djuret kan också skickas iväg för kremering. Det finns ett antal krematorier för djur i Sverige.

Djur från lantbruk

Döda tamdjur från lantbruket får du inte gräva ned, med undantag för häst. Allt ska skickas med Svensk Lantbrukstjänst.

Vilda djur

Döda vilda djur kan ligga kvar där de hittas alternativt flyttas in i skogen. De kan också grävas ned.

Om du träffar på döda djur som är statens vilt ska du anmäla detta till polisen. Mer information hittar du hos Naturhistoriska Riksmuseet (NRM), se länk under Relaterade länkar.

För döda marina däggdjur har NRM och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ett gemensamt program för att kartlägga djurens hälsa och dödsorsaker. Detta arbete är beroende av att allmänheten rapporterar in döda djur som hittas längs kusten. Läs mer i folder under Relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe