Klagomål och frågor

På miljö och bygg svarar vi på frågor och tar emot klagomål om till exempel; radon, bad- och dricksvatten, skadedjur, utsläpp i miljön, skräp i naturen, dålig inomhusluft, dålig vedeldning, matförgiftningar, skällande hundar, störande buller, ovårdade tomter med mera.

Om du har ett klagomål kan detta lämnas via vanlig post, e-post eller via telefon. Alla klagomål diarieförs.

Anonyma klagomål

Om du vill vara anonym ska du inte uppge namn eller telefonnummer. Använd exempelvis en e-postadress där ditt riktiga namn inte framgår. Vi får inte hemlighålla vem som klagat om vi känner till vem det är.

Innan du lämnar ett klagomål

Innan du lämnar ett klagomål hos miljö och bygg bör du först prata med den som stör. Ett oväntat brev från oss kan orsaka större osämja än ett personligt samtal. Den som stör måste också få veta att personen orsakar ett problem innan vi kan kräva åtgärder.

Bor du i flerbostadshus ska du kontakta fastighetsägare eller bostadsrätts­styrelse innan du kontaktar oss om problemet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se